Do fabryki! Lenin Negriego i cięcie podmiotowe (1968-1973)

Main Article Content

Michael Hardt

Abstrakt

Tekst stanowi fragment doktoratu Michaela Hardta Sztuka organizacji: źródła ontologii politycznej u Gilles'a Deleuze'a i Antonio Negriego. Autor analizuje w nim dialog, jaki Antonio Negri podejmuje z pismami Włodzimierza Lenina w okresie intensywnych walk społecznych i przekształceń składu klasowego we Włoszech w latach 1968-1973. Doszukując się w tym spotkaniu kluczowego zwrotu teoretycznego w myśli włoskiego marksisty, Hardt przekonuje, że to właśnie w tekstach rosyjskiego rewolucjonisty Negri odnalazł narzędzia pozwalające mu wyjść poza ograniczenia krytycznego marksizmu, uznającego klasę robotniczą przede wszystkim za obiekt wyzysku, przez uczynienie kwestii jej podmiotowości centralnym zagadnieniem i punktem wyjścia teorii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hardt, M. (2016). Do fabryki! Lenin Negriego i cięcie podmiotowe (1968-1973). Praktyka Teoretyczna, 20(2), 194-228. https://doi.org/10.14746/prt.2016.2.7
Dział
LENIN OPERAISTÓW
Biogram autora

Michael Hardt

amerykański filozof polityki i teoretyk literatury. Absolwent inżynierii (pracował w Ameryce Łacińskiej, popularyzując alternatywne źródła energii) i komparatystyki literackiej. Autor Gilles Deleuze: an Apprenticeship in Philosophy (1993) oraz czterech książek napisanych wspólnie z Antonio Negrim: Labor of Dionysus: a Critique of the State-form (1994), Imperium (2000, polskie wydanie 2005), Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (2004), Commonwealth (2009, polskie wydanie 2012).

Bibliografia

 1. Alquati, Romano. 1975. Sulla FIAT e altri scritti. Milan: Feltrinelli.
 2. Althusser, Louis. 1971. Lenin and Philosophy. Tłum. Ben Brewster. New York: Monthly Review.
 3. Bocca, Giorgio. 1980. Il caso 7 aprile: Toni Negri e la grande inquisizione. Milan: Feltrinelli.
 4. Borio, Guido, Francesca Pozzi i Gigi Roggero. 2002. Futuro anteriore. Dai ‘Quaderni Rossi’ ai movimenti globali: ricchezze e limiti dell’operaismo italiano. Rome: Derive Approdi.
 5. Deleuze, Gilles. 2012. Nietzsche i filozofia. Tłum. Bogdan Banasiak. Łódź: Wydawnictwo Oficyna.
 6. Hardt, Michael. 1993. Gilles Deleuze: An Apprenticeship in Philosophy. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 7. red. Hazard, John. 1951. Soviet legal philosophy. Cambridge: Harvard University Press.
 8. Lenin, Włodzimierz. 1985. „Co robić? Palące zagadnienia naszego ruchu.” W Włodzimierz Lenin, Dzieła wszystkie, tom 6. Warszawa: Książka i Wiedza.
 9. Marks, Karol. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Tłum. Zygmunt Jan Wyrozembski. Warszawa: Książka i Wiedza.
 10. Negri, Antonio. 1974. „Partito operaio contro il lavoro.” W Sergio Bologna, Paolo Carpignano i Antonio Negri, Crisi e organizzazione operaia. Milan: Feltrinelli.
 11. Negri, Antonio. 1976. La fabbrica della strategia: 33 lezioni su Lenin. Padua: CLEUP/LibriRossi.
 12. Negri, Antonio. 1977. „Rileggendo Pasukanis: note di discussion.” W La forma stato. Milan: Feltrinelli.
 13. Negri, Antonio et al. 1983. „Do You Remember Revolution?” W Revolution Retrieved. London: Red Notes.
 14. Negri, Antonio. 1988. „Crisis of the Planner-State: Communism and Revolutionary Organization.” W Revolution Retrieved: Writings on Marx, Keynes, Capitalist Crisis and New Social Subjects (1967–83). London: Red Notes.
 15. Nietzsche, Fryderyk. 2009. Wola mocy. Tłum. Konrad Drzewicki, Stefan Frycz. Kraków: vis-à-vis/etiuda.
 16. Paszukanis, Jewgienij. 1985. Ogólna teoria prawa a marksizm. Tłum. Ludwika Lisiakiewicz. Warszawa: PWN.
 17. Piotte, Jean-Marc. 1986. „Le cheminement politique de Negri.” W Actes du Colloque de Montreal, L’Italie: le Philosophe et le Gendarme, red. Marie Blanche Tahon i André Corten. Montreal: VLB Editeur.
 18. Spinoza, Benedykt. 1961. Listy. Tłum. Leszek Kołakowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 19. Spinoza, Benedykt. 2003. Traktaty. Tłum. Ignacy Myślicki. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 20. Wright, Steven. 2002. Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism. London: Pluto Press.