Uljanow – człowiek bezdomny. Uwagi o książce Helen Rappaport

Main Article Content

Piotr Kuligowski

Abstrakt

Helen Rapport w swojej książce Conspirator: Lenin in Exile proponowała nowe spojrzenie na emigracyjny okres życia Lenina, to jest na lata 1902–1917, jako na czas najistotniejszy w życiu rosyjskiego rewolucjonisty. Ten sposób ujęcia zagadnienia otwiera przestrzeń dla nowych interpretacji, ale także wiąże się z określonymi problemami. Rappaport udało się do pewnego stopnia „odbrązowić” Lenina i ukazać go jako postać, której cechy i światopogląd wówczas dopiero się kształtowały. Z drugiej jednak strony, książka zawiera sporo słabo ugruntowanych źródłowo, lecz „sensacyjnych” wątków, które w dużej mierze zapewniły jej rozgłos. Rappaport nie dała również przekonujących odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pobyt w różnych krajach Europy wpłynął na ewolucję światopoglądową Lenina, ograniczając się w tej sferze do referowania kolejnych prac rosyjskiego rewolucjonisty lub do prób przyjrzenia się im przez pryzmat jego cech psychologicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuligowski, P. (2016). Uljanow – człowiek bezdomny. Uwagi o książce Helen Rappaport. Praktyka Teoretyczna, 20(2), 231-245. https://doi.org/10.14746/prt.2016.2.8
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE
Biogram autora

Piotr Kuligowski, Instytut Historii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

historyk myśli politycznej, dziewiętnastowiecznik, doktorant w Zakładzie Myśli i Kultury Politycznej IH UAM. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii polskiej myśli lewicowej, historii ruchów rewolucyjnych, historii pojęć, peryferyjnej nowoczesności oraz metodologii historii. Publikował m.in. w „Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, „Sensus Historiae”, „Historia i Polityka”, „Historia Slavorum Occidentis”. Redaktor afiliowany „Praktyki Teoretycznej”.

Bibliografia

 1. Buck-Morss, Susan. 2000. Dreamworld and Catastrophe: the Passing of Mass Utopia in East and West. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 2. Cuttica, Cesare. 2013. „To Use or Not to Use ... The Intellectual Historian and the Isms: A Survey and a Proposal.” Études Épistémè – Revue de littérature et de civilisation (XVIe – XVIIIe siècles) 23. https://episteme.revues.org/268#article-268
 3. Cuttica, Cesare. 2015. „Isms and History.” W International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. T. XII. Wyd. II. Oxford: Elsevier. 759–765.
 4. Eaton, George. 2009. „Conspirator: Lenin in Exile.” New Statesman. http://www.newstatesman.com/non-fiction/2009/10/lenin-exile-rappaport-finland.
 5. Fracchia, Joseph. 2013. „The Philosophical Leninism and Eastern »Western Marxism« of Georg Lukács.” Historical Materialism 1: 69–93.
 6. Grigor, Ronald. 2010. „Conspirator: Lenin in Exile; & Trotsky: A Biography.” History Today. http://www.historytoday.com/ronald-grigor/conspirator-lenin-exile-trotsky-biography.
 7. Figes, Orlando. 2009. Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891–1924. Tłum. Beata Hrycak. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 8. Hill, Christopher L. 2013. „Conceptual Universalization in the Transnational Nineteenth Century.” W Global Intellectual History. Red. Moyn, Samuel i Andrew Sartori. New York: Columbia University Press.
 9. Hirst, Christopher. 2010. „Conspirator: Lenin in Exile, By Helen Rappaport.” Independent. http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/conspirator-lenin-in-exile-by-helen-rappaport-1945743.html.
 10. Jakubowski, Wiktor. 1951. „Wstęp.” W Aleksander Radiszczew. Podróż z Petersburga do Moskwy. Tłum. Seweryn Pollak. Warszawa: Książka i Wiedza. V–XXXIV.
 11. Koselleck, Reinhart. 2012. Warstwy czasu: studia z metahistorii. Tłum. Krzemień-Ojak, Krystyna i Jarosław Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 12. Kuligowski, Piotr. 2012. „Podróż, utopia, rewolucja.” Czas Kultury 3: 52–59.
 13. Le Blanc, Paul. 2012. „Lenin and his biographers.” International Socialist Review 86. http://isreview.org/issue/86/lenin-and-his-biographers.
 14. Legvold, Robert. 2010. „Conspirator: Lenin in Exile; The Making of a Revolutionary.” Foreign Affairs. May/June. https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2010-05-01/conspirator-lenin-exile-making-revolutionary.
 15. Lepinçon, Léo. 2013. „Roger Martelli, »Pour en finir avec le totalitarisme.«” Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique 121. http://chrhc.revues.org/3224.
 16. Lianeri, Alexandra. 2014. „A Regime of Untranslatables: Temporalities of Translation and Conceptual History.” History and Theory 4: 473–497.
 17. Lih, Lars T. 2008. Lenin Rediscovered: What Is to Be Done? in Context. Chicago: Haymarket Books.
 18. Lih, Lars T. 2011. Lenin. London: Reaktion Books.
 19. Lukács, György. 2008. Lenin. Studium struktury myśli. Tłum. Jerzy Łoziński. Red. Piotr Strębski. Warszawa: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej.
 20. Menz, Mariusz. 2014. „Recepcja Galicji we współczesnej historiografii polskiej.” Sensus Historiae 3: 75–101.
 21. Pernau, Margrit. 2012. „Whither Conceptual History? From National to Entangled Histories.” Contributions to the History of Concepts 1: 1–11.
 22. Pipes, Richard. 2006. Rewolucja rosyjska. Tłum. Tadeusz Szafar. Warszawa: Wydawnictwo Magnum.
 23. Pogorelskin, Alexis. 2012. „Helen Rappaport. Conspirator: Lenin in Exile.” The NEP Era: Soviet Russia 1921–1928 7: 70–72.
 24. Service, Robert. 2003. Lenin – biografia. Tłum. Marek Urbański. Warszawa: Wydawnictwo ISKRY.
 25. Smith, Douglas. 2010. „»Conspirator: Lenin in Exile«: Plotting a ruthless revolution.” The Seattle Times. http://www.seattletimes.com/entertainment/books/conspirator-lenin-in-exile-plotting-a-ruthless-revolution/.
 26. Sontag, Susan. 1984. „Model Destinations.” Times Literary Supplement 22: 699–700.
 27. Srodes, James. 2010. „BOOK REVIEW: »Conspirator: Lenin in Exile.«” The Washington Times. http://www.washingtontimes.com/news/2010/jun/25/book-review-conspirator-lenin-in-exile/?page=all.
 28. Williams, Beryl. 2002. Lenin. Tłum. Agnieszka Tuszyńska. Wrocław-Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 29. Wołkogonow, Dmitrij. 1997. Lenin. Tłum. Maciej Antosiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Amber.