Rewolucja i przewrót w historiografii. Bolszewizm w nowej perspektywie

Main Article Content

Damian Winczewski

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie serii esejów Johna Marota zebranych w książce The October Revolution in Prospect and Retrospect oraz zaprezentowanie tych tez autora, które zdają się wyróżniać na tle dotychczasowej historiografii dotyczącej Rewolucji Październikowej i polityki partii bolszewickiej. W ramach tego omówienia próbujemy zestawić poglądy autora z dotychczasowymi interpretacjami wydarzeń, do których treści zawarte w jego pracy się odnoszą i podjąć się oceny tego, na ile, po pierwsze, argumenty Marota wydają się być trafne, a po drugie, na ile są one rzeczywiście nowatorskie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Winczewski, D. (2016). Rewolucja i przewrót w historiografii. Bolszewizm w nowej perspektywie. Praktyka Teoretyczna, 20(2), 246-261. https://doi.org/10.14746/prt.2016.2.9
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE
Biogram autora

Damian Winczewski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński

doktorant w zakładzie filozofii kultury w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się filozofią marksistowską i heterodoksyjną ekonomią polityczną.

Bibliografia

 1. Biggart, John. 1981. „»Anti-leninist Bolshevism«: The Forward Group of RDSRP.” Canadian Slavonic Papers 23.
 2. Draper, Hal. 1999. „The Myth of Lenin's »Concept of The Party« or What They Did to What is To Be Done?” Internationa Socialist 4.
 3. Elwood, Ralph. 1966. „Lenin and the Social Democratic Schools for Underground Party Workers 1909–1911.” Political Science Quarterly 81.
 4. Harding, Neil. 1977. Lenins Political Thought, vol. 1. London: Macmilian Press.
 5. Kowalik, Tadeusz. 2011. Róży Luksemburg teoria akumulacji i imperializmu. Warszawa: Książka i Prasa.
 6. Koenker, Diane. 1984. Moscow Workers and the 1917 Revolution. Princeton: Princeton University Press.
 7. Le Blanc, Paul. 2013. „Spider and the Fly: The Leninist Philosophy of Georg Lukàcs.” Historical Materialism 21.
 8. Lenin, Włodzimierz. 1984a. „Co robić? Palące zagadnienia naszego ruchu.” W Dzieła Wszystkie, t. 5. Tłum. przekład zbiorowy. Warszawa: Książka i Wiedza.
 9. Lenin, Włodzimierz. 1984b. „Rozwój kapitalizmu w Rosji.” W Dzieła Wszystkie, t. 3. Tłum. przekład zbiorowy. Warszawa: Książka i Wiedza.
 10. Lenin, Włodzimierz. 1985. „Organizacja partyjna a partyjna literatura.” W Dzieła Wszystkie, t. 12. Tłum. przekład zbiorowy. Warszawa: Książka i Wiedza.
 11. Lenin, Włodzimierz. 1989. „Sprawozdanie KC WKP (b) na XI Zjeździe, 27 marca 1922 roku.” W Dzieła Wszystkie, t. 45. Tłum. przekład zbiorowy. Warszawa: Książka i Wiedza.
 12. Lewin, Moshe. 2005. Lenin's Last Struggle. Michigan: University of Michigan Press.
 13. Lih, Lars T. 2015. „Kłamstwa o Leninie, które powtarzamy.” Tłum. Piotr Kuligowski, http://www.praktykateoretyczna.pl/lars-t-lih-klamstwa-o-leninie-ktore-powtarzamy/.
 14. Lukàcs, György. 1982. Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego, t. 1. Tłum. Kazimierz Ślęczka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 15. Luksemburg, Róża. 1957. Rozwój przemysłu w Polsce. Warszawa: Książka i Wiedza.
 16. Luksemburg, Róża. 2011. Akumulacja kapitału. Warszawa: Książka i Prasa.
 17. Mandel, David. 1983. The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime: From the February Revolution to the July Days 1917. London: Macmilian.
 18. Marot, John. 2012. October Revolution in Prospect and Retrospect. Leiden–Boston: Historical Materialism Book Series.
 19. Mawdsley, Evan. 2010. Wojna domowa w Rosji 1917–1920. Tłum. Monika Popławska. Warszawa: Bellona.
 20. Pipes, Richard. 1994. Rewolucja Rosyjska. Tłum. Tadeusz Szafar. Warszawa: Magnum.
 21. Rosenberg, William. 1988. „Identities, Power and Social Interactions in Revolutionary Russia.” Slavic Review 47.
 22. Sochor, Zenovia. 1988. Revolution and Culture: The Bogdanov-Lenin Controversy. Ithaca: Cornell University Press.
 23. Sokoloff, William. 2016. „Vladimir Lenin as Democratic Vanguard Revolutionary.” New Political Science 38.
 24. Suny, Ronald. 1983. „Toward a Social History of October Revolution.” American Historical Review 88.
 25. Witkowicz, Andrzej. 2008. Wokół terroru białego i czerwonego 1917–1923. Warszawa: Książka i Prasa.
 26. Wolfe, Bertram. 1964. Three Who Made a Revolution. New York: Dial Press.