Rewolucja i dialektyka – sto lat później

Main Article Content

. .

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
WSTĘP

Bibliografia

  1. Lenin, Włodzimierz. 1989b. „O naszej rewolucji (W związku z notatkami N. Suchanowa)”. W Włodzimierz Lenin, Dzieła wszystkie, t. 47. Warszawa: Książka i Wiedza.
  2. Negri, Antonio. 2014. Factory of Strategy. Thirty-three Lessons on Lenin. Tłum. Arianna Bove. New York: Columbia University Press.