Cały świat potrzebuje wstrząsu. Ruchy społeczne i polityczny kryzys w średniowiecznej Europie

Main Article Content

Sylvia Federici

Abstrakt

Tekst stanowi fragment rozdziału książki Silvii Federici Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation, w której włoska filozofka przedstawia historię narodzin kapitalizmu od strony walk społecznych, tworzonych miedzy dwunastym a siedemnastym wiekiem organizacji autonomistycznych oraz ogromnej roli, jaką w ówczesnym oporze ogrywały kobiety. Federici, polemizując z wyznawaną także przez wielu marksistów linearną wizją historii pokazuje, że rewolucja kapitalistyczna była w istocie kontrrewolucją. Nie tylko przyniosła więcej przemocy, ucisku i realnego podporządkowania niż feudalizm, ale ściśle współdziałała z siłami starego świata w celu utrzymania społecznego i ekonomicznego status quo. Taka perspektywa pozwala Federici ukazać średniowiecze zupełnie inne niż to, które znamy z podręczników. To dlatego obraz świata, który wyłania się jej pracy wolny jest od wizji bezalternatywnej dominacji Kościoła czy od władzy feudalnej podporządkowującej sobie całość życia społecznego. W zamian Federici prezentuje epokę żywego oporu, niezliczonych ruchów społecznych i herezji oraz walk klasowych toczonych przynajmniej z taką samą intensywnością jak walki proletariatu zdwudziestego czy dziewiętnastego wieku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Federici, S. (2016). Cały świat potrzebuje wstrząsu. Ruchy społeczne i polityczny kryzys w średniowiecznej Europie. Praktyka Teoretyczna, 19(1), 265-279. https://doi.org/10.14746/prt.2016.1.12
Dział
KRYZYS PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA

Bibliografia

 1. Barber, Malcolm. 1992. The Two Cities: Medieval Europe 1050–1320. New York: Routledge.
 2. Bennett, H. S. 1967. Life on the English Manor: A Study of Peasant Conditions 1150–1400. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Boswell, John. 1980. Christian Tolerance and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century. Chicago: Chicago University Press.
 4. Brundage, James. 1987. Love, Sex and Christian Society in Medieval Europe. Chicago: Chicago University Press.
 5. red. Casagrande, Carla 1978. Prediche alle donne del secolo XIII. Milano: Bompiani.
 6. Cohn, Samuel K., Jr. 1981. „Donne in Piazza e donne in tribunal a Firenze nel Rinascimento.” Studi Storici, Lipiec–Sierpień 3(22): 515-533.
 7. Condren, Mary. 1989. The Serpent and the Goddess: Women, Religion, and Power in Celtic Ireland. San Francisco: Harper & Row Publishers.
 8. Coulton, George G. 1955. Medieval Panorama: The English Scene from Conquest to Reformation. New York: The Noonday Press.
 9. Dockes, Pierre. 1982. Medieval Slavery and Liberation. Tłum. Arthur Goldhammer. London: Methuen.
 10. Foucault, Michel. 1995. Historia seksualności. Tłum. B. Banasiak, T. Komendant i K. Matuszewski. Warszawa: Czytelnik.
 11. Geremek, Bronisław. 1989. Litość i szubienica: dzieje nędzy i miłosierdzia. Warszawa: Czytelnik.
 12. Hacker, Barton C. (1981). „Women and Military Institutions in Early Modern Europe: A Reconnaissance” Signs. Journal of Women in Culture and Society 6/41 lato: 643–671.
 13. Hanawalt, Barbara A. 1986. The Ties That Bound: Peasant Families in Medival England. Oxford: Oxford Univeristy Press.
 14. Henriques, Fernando. 1966. Storia Generale Della Prostituzione, t. 2: Il Medioevo e l’eta’ moderna. Milano: Sugar Editore.
 15. Herlihy, David. 1995. Women, Family and Society in Medieval Europe: Historical Essays 1978-91. Providence (RI): Berghahn Books.
 16. Hilton, Rodney. 1966. A Medieval Society: The West Midlands at the End of the Thirteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.
 17. Hilton, Rodney. 1973. Bond Men Made Free: Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381. New York: Viking Press, Inc.
 18. Hilton, Rodney. 1985. Class Conflict and the Crisis of Feudalism: Essays in Medieval Social History. London: The Hambledon Press.
 19. Hughes, Diane Owen. 1975. „Urban Growth and Family Structure in Medieval Genoa.” Past and Present 66, luty: 3–28.
 20. Kaye, Joel. 1988. Economy and Nature in the Fourteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.
 21. King, Margaret L. 1991. Women of the Renaissance. Chicago: The University of Chicago Press.
 22. Koch, Gottfried. 1983. „La Donna nel Catarismo e nel Valdismo Medievali” W Medioevo Ereticale, red. Ovidio Capitani. Bologna: Il Mulino.
 23. Kowaleski, Maryanne i Judith M. Bennett. 1989. „Crafts, Guilds, and Women in the Middle Ages; Fifty Years After Marian K. Dale” Signs, Journal of Women in Culture and Society 14/2, zima: 474–488.
 24. Marks, Karol. 1984. Kapitał t. 3., MED. Warszawa: Książka i Wiedza.
 25. McDonnell, Ernest W. 1954. The Beguines and Beghards in Medieval Culture, with Special Emphasis on the Belgian Scene. New Brunswick (NJ): Rutgers University Press.
 26. McNamara, Jo Ann i Suzanne Wemple. 1988. „The Power of Women Through the Family in Medieval Europe, 500–1100” W Women and Power in the Middles Ages, red. Mary Erler i Maryanne Kowaleski. Athens-Georgia: University of Georgia Press.
 27. Neel, Carol. 1989. „The Origins of the Beguines.” Signs, Journal of Women in Culture and Society 14/2, zima: 321–341.
 28. Noonan, John T. 1965. Contraception: A History of Its Treatment by the Catholic Theologians and Canonists. Cambridge: Harvard University Press.
 29. Opitz, Claudia. 1996. „La vita quotidiana delle donne nel tardo Medioevo. (1200-1500).” W Storia delle Donne in Occidente: Il Medioevo, red. Christiane Klapitsch-Zuber. Bari: Laterza.
 30. Otis, Leah Lydia. 1985. Prostitution in Medieval Society: The History of an Urban Institution in Languedoc. Chicago: The University of Chicago Press.
 31. Russell, Jeffrey B. 1972. Witchcraft in the Middle Ages. Ithaca: Cornell University Press.
 32. Shahar, Shulamith. 1983. The Fourth Estate: A History of Women in the Middle Ages. London: Methuen.
 33. Simmel, Georg. 2012. Filozofia pieniądza. Tłum. Andrzej Przyłębski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 34. Spencer, Colin. 1995. Homosexuality in History. New York: Harcourt Brace.
 35. Taylor, G. R. 1954. Sex in History. New York: The Vanguard Press.
 36. Titow, Z. J. 1969. English rural society: 1200-1350. London: George Allen and Unwin Ltd.
 37. Volpe, Gioacchino. 1971. Movimenti Religiosi e Sette Radicali Nella Societá Medievale Italiana: Secoli XI–XIV. Firenze: Sansoni.
 38. Ziegler, Philip. 1969. The Black Death. New York: Harper and Row, Publishers.
 39. Williams, Marty i Anne Echols. 2000. Between Pit and Pedestal: Women in the Middle Ages. Princeton: Marcus Wiener Publications.