Cały świat potrzebuje wstrząsu. Ruchy społeczne i polityczny kryzys w średniowiecznej Europie

Main Article Content

Sylvia Federici

Abstrakt

Tekst stanowi fragment rozdziału książki Silvii Federici Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation, w której włoska filozofka przedstawia historię narodzin kapitalizmu od strony walk społecznych, tworzonych miedzy dwunastym a siedemnastym wiekiem organizacji autonomistycznych oraz ogromnej roli, jaką w ówczesnym oporze ogrywały kobiety. Federici, polemizując z wyznawaną także przez wielu marksistów linearną wizją historii pokazuje, że rewolucja kapitalistyczna była w istocie kontrrewolucją. Nie tylko przyniosła więcej przemocy, ucisku i realnego podporządkowania niż feudalizm, ale ściśle współdziałała z siłami starego świata w celu utrzymania społecznego i ekonomicznego status quo. Taka perspektywa pozwala Federici ukazać średniowiecze zupełnie inne niż to, które znamy z podręczników. To dlatego obraz świata, który wyłania się jej pracy wolny jest od wizji bezalternatywnej dominacji Kościoła czy od władzy feudalnej podporządkowującej sobie całość życia społecznego. W zamian Federici prezentuje epokę żywego oporu, niezliczonych ruchów społecznych i herezji oraz walk klasowych toczonych przynajmniej z taką samą intensywnością jak walki proletariatu zdwudziestego czy dziewiętnastego wieku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
KRYZYS PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA

Referencje

 1. Barber, Malcolm. 1992. The Two Cities: Medieval Europe 1050–1320. New York: Routledge.
 2. Bennett, H. S. 1967. Life on the English Manor: A Study of Peasant Conditions 1150–1400. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Boswell, John. 1980. Christian Tolerance and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century. Chicago: Chicago University Press.
 4. Brundage, James. 1987. Love, Sex and Christian Society in Medieval Europe. Chicago: Chicago University Press.
 5. red. Casagrande, Carla 1978. Prediche alle donne del secolo XIII. Milano: Bompiani.
 6. Cohn, Samuel K., Jr. 1981. „Donne in Piazza e donne in tribunal a Firenze nel Rinascimento.” Studi Storici, Lipiec–Sierpień 3(22): 515-533.
 7. Condren, Mary. 1989. The Serpent and the Goddess: Women, Religion, and Power in Celtic Ireland. San Francisco: Harper & Row Publishers.
 8. Coulton, George G. 1955. Medieval Panorama: The English Scene from Conquest to Reformation. New York: The Noonday Press.
 9. Dockes, Pierre. 1982. Medieval Slavery and Liberation. Tłum. Arthur Goldhammer. London: Methuen.
 10. Foucault, Michel. 1995. Historia seksualności. Tłum. B. Banasiak, T. Komendant i K. Matuszewski. Warszawa: Czytelnik.
 11. Geremek, Bronisław. 1989. Litość i szubienica: dzieje nędzy i miłosierdzia. Warszawa: Czytelnik.
 12. Hacker, Barton C. (1981). „Women and Military Institutions in Early Modern Europe: A Reconnaissance” Signs. Journal of Women in Culture and Society 6/41 lato: 643–671.
 13. Hanawalt, Barbara A. 1986. The Ties That Bound: Peasant Families in Medival England. Oxford: Oxford Univeristy Press.
 14. Henriques, Fernando. 1966. Storia Generale Della Prostituzione, t. 2: Il Medioevo e l’eta’ moderna. Milano: Sugar Editore.
 15. Herlihy, David. 1995. Women, Family and Society in Medieval Europe: Historical Essays 1978-91. Providence (RI): Berghahn Books.
 16. Hilton, Rodney. 1966. A Medieval Society: The West Midlands at the End of the Thirteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.
 17. Hilton, Rodney. 1973. Bond Men Made Free: Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381. New York: Viking Press, Inc.
 18. Hilton, Rodney. 1985. Class Conflict and the Crisis of Feudalism: Essays in Medieval Social History. London: The Hambledon Press.
 19. Hughes, Diane Owen. 1975. „Urban Growth and Family Structure in Medieval Genoa.” Past and Present 66, luty: 3–28.
 20. Kaye, Joel. 1988. Economy and Nature in the Fourteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.
 21. King, Margaret L. 1991. Women of the Renaissance. Chicago: The University of Chicago Press.
 22. Koch, Gottfried. 1983. „La Donna nel Catarismo e nel Valdismo Medievali” W Medioevo Ereticale, red. Ovidio Capitani. Bologna: Il Mulino.
 23. Kowaleski, Maryanne i Judith M. Bennett. 1989. „Crafts, Guilds, and Women in the Middle Ages; Fifty Years After Marian K. Dale” Signs, Journal of Women in Culture and Society 14/2, zima: 474–488.
 24. Marks, Karol. 1984. Kapitał t. 3., MED. Warszawa: Książka i Wiedza.
 25. McDonnell, Ernest W. 1954. The Beguines and Beghards in Medieval Culture, with Special Emphasis on the Belgian Scene. New Brunswick (NJ): Rutgers University Press.
 26. McNamara, Jo Ann i Suzanne Wemple. 1988. „The Power of Women Through the Family in Medieval Europe, 500–1100” W Women and Power in the Middles Ages, red. Mary Erler i Maryanne Kowaleski. Athens-Georgia: University of Georgia Press.
 27. Neel, Carol. 1989. „The Origins of the Beguines.” Signs, Journal of Women in Culture and Society 14/2, zima: 321–341.
 28. Noonan, John T. 1965. Contraception: A History of Its Treatment by the Catholic Theologians and Canonists. Cambridge: Harvard University Press.
 29. Opitz, Claudia. 1996. „La vita quotidiana delle donne nel tardo Medioevo. (1200-1500).” W Storia delle Donne in Occidente: Il Medioevo, red. Christiane Klapitsch-Zuber. Bari: Laterza.
 30. Otis, Leah Lydia. 1985. Prostitution in Medieval Society: The History of an Urban Institution in Languedoc. Chicago: The University of Chicago Press.
 31. Russell, Jeffrey B. 1972. Witchcraft in the Middle Ages. Ithaca: Cornell University Press.
 32. Shahar, Shulamith. 1983. The Fourth Estate: A History of Women in the Middle Ages. London: Methuen.
 33. Simmel, Georg. 2012. Filozofia pieniądza. Tłum. Andrzej Przyłębski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 34. Spencer, Colin. 1995. Homosexuality in History. New York: Harcourt Brace.
 35. Taylor, G. R. 1954. Sex in History. New York: The Vanguard Press.
 36. Titow, Z. J. 1969. English rural society: 1200-1350. London: George Allen and Unwin Ltd.
 37. Volpe, Gioacchino. 1971. Movimenti Religiosi e Sette Radicali Nella Societá Medievale Italiana: Secoli XI–XIV. Firenze: Sansoni.
 38. Ziegler, Philip. 1969. The Black Death. New York: Harper and Row, Publishers.
 39. Williams, Marty i Anne Echols. 2000. Between Pit and Pedestal: Women in the Middle Ages. Princeton: Marcus Wiener Publications.