Wynaleźć feminizm na nowo. Recenzja wystawy Wszyscy ludzie będą siostrami

Main Article Content

Joanna Bednarek

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia wystawy Wszyscy ludzie będą siostrami jako wypowiedzi artystycznej istotnej dla marksistowskiego feminizmu, analizy globalnych powiązań gospodarczych i nowego materializmu, do których to perspektyw nawiązuje wiele prezentowanych na wystawie dzieł sztuki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarek, J. (2016). Wynaleźć feminizm na nowo. Recenzja wystawy Wszyscy ludzie będą siostrami. Praktyka Teoretyczna, 19(1), 282-289. https://doi.org/10.14746/prt.2016.1.13
Dział
RECENZJE

Bibliografia

 1. Aguilar, Delia D. 2015. „Intersectionality.” W Marxism and Feminism, red. Shahrzad Mojab. London: Zed Books.
 2. Barrett, Michèle. 2015 [1980]. Women’s Oppression Today. London: Verso.
 3. Barrett, Michèle i Mary MacIntosh. 2014 [1982]. The Anti-Social Family. London: Verso.
 4. Brown, Heather. 2012. Marx on Gender and the Family. Leiden–Boston: Brill.
 5. Crenshaw, Kimberlé W. 2011. „Demarginalising the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Anti-discrimination Doctrine, Feminist Theory, and Anti-racist Politics.” W Framing Intersectionality, red. Helma Lutz i in. Surrey: Ashgate.
 6. Firestone, Shulamith. 2015. [1970]. The Dialectic of Sex. London: Verso.
 7. Foucault, Michel. 1998. Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France 1976. Tłum. Małgorzata Kowalska. Warszawa: KR.
 8. Hartmann, Heidi. 2009 [1979]. Nieszczęśliwe małżeństwo marksizmu i feminizmu. Tłum. Małgorzata Chmiel i Katarzyna Szumlewicz. Biblioteka Think Tanku Feministycznego online. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0101hartmann1979.pdf.
 9. Herczyńska, Sara. 2015. „Wszyscy ludzie będą siostrami. W poszukiwaniu polskiej Rosie the Riveter.” http://malakulturawspolczesna.org/2016/01/13/sara-herczynska-wszyscy-ludzie-beda-siostrami-w-poszukiwaniu-polskiej-rosie-the-riveter/ (dostęp 17.02.2016).
 10. Levinas, Emmanuel. 1991. „Pies albo prawo naturalne.” W Trudna wolność: Eseje o judaizmie. Tłum Aganieszka Kuryś, Gdynia: Wydawnictwo Atext.
 11. Madejska, Marta. 2015. „Wszyscy ludzie będą siostrami.” http://lodzkagazeta.pl/wszyscy-ludzie-beda-siostrami/ (dostęp 17.02.2016).
 12. Mojab, Shahrzad (red.). 2015. Marxism and Feminism. London: Zed Books.
 13. Magazyn Szum. 2015. „»Wszyscy ludzie będą siostrami« w Muzeum Sztuki w Łodzi”. http://magazynszum.pl/do-zobaczenia/wszyscy-ludzie-beda-siostrami-w-muzeum-sztuki-w-lodzi (dostęp 17.02.2016).
 14. Mitchell, Juliet. 2015. [1971]. Woman’s Estate. London: Verso.
 15. Rowbotham, Sheila. 2015 [1973]. Woman’s Consciousness, Man’s World. London: Verso.
 16. Young, Iris Marion. 1981. „Beyond the Unhappy Marriage: A Critique of Dual Systems Theory.” W Women and Revolution, red. Lydia Sargent. Boston: Southe End Press.
 17. Van der Tuin, Iris. 2014. Generational Feminism. Lanham, MD: Lexington Books.
 18. Vogel, Lise. 1995. Woman Questions. London: Pluto Press.
 19. Vogel, Lise. 2014. Marxism and the Oppression of Women. Chicago: Haymarket Books.
 20. Weeks, Kathi. 2011. The Problem with Work. Durham–London: Duke University Press.
 21. Zaretsky, Eli. 1973. Capitalism, the Family & Personal Life. New York: Harper & Row.