Widmowa aktualizacja marksizmu czy spektralna bujda

Main Article Content

Jędrzej Brzeziński

Abstrakt

Artykuł jest krytyczna interpretacją Widm Marksa Jacquesa Derridy. Obok przedstawienia krytycznych odczytań Eagletona czy Negriego, próbuję pokazać nie tylko filozoficzną jałowość propozycji Derridy, ale także niezdolność do wywiązania się z politycznych i etycznych obietnic, które składa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
RECENZJE

Bibliografia

  1. Bielik-Robson, Agata. 2008. „Na pustyni.” Kryptoteologie późnej nowoczesności. Kraków: Universitas.
  2. Bielik-Robson, Agata. 2016. „Światełko na mokradłach.” Literatura na świecie 3/4.
  3. Czeczot, Katarzyna. 2016. Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje. Warszawa: IBL PAN.
  4. Derrida, Jacques. 2016. Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i Nowa Międzynarodówka. Tłum. Tomasz Załuski. Warszawa: PWN.
  5. Eagleton, Terry. 2008. „Marxism Without Marxism.” W Ghostly Demarcations. A Symposium on Jacques Derrida’s „Specters of Marx”, red. Michael Sprinker. London–New York: Verso.
  6. Marks, Karol. 1947. Krytyka programu gotajskiego. W Marks, Karol. Dzieła wybrane. T. 2.
  7. Momro, Jakub. 2016. Widmowa teraźniejszość. http://www.dwutygodnik.com/artykul/6411-widmowa-terazniejszosc.html.
  8. Negri, Antonio. 2008. „Specters Smile.” W Ghostly demarcations. A Symposium on Jacques Derrida’s „Specters of Marx”. Red. Michael Sprinker. London–New York: Verso.
  9. Sadzik, Piotr. 2016. „Bądźmy realistami, żądajmy dekonstrukcji.” www.praktykateoretyczna.pl/piotr-sadzik-badzmy-realistami-zadajmy-dekonstrukcji
  10. Szekspir, William. 1958. Hamlet. Tłum. Józef Paszkowski. W Dzieła dramatyczne. T. 6. Warszawa: PIW.