Doświadczenie deportacji: Przemoc orężem suwerenności

Main Article Content

Agnieszka Radziwinowiczówna

Abstrakt

Literatura dotycząca nowoczesnej państwowości wskazuje, iż zarówno deportacje, jak i sama możliwość ich dokonania, czyli deportowalność migrantów, wytwarzają suwerenność w obliczu niezgodnych z prawem międzynarodowych migracji, które postrzegane są jako „utrata kontroli”. W artykule podejmuje się, przy użyciu koncepcji „państwa jako przeżywanego doświadczenia”, próbę dialektycznego połączenia teorii dotyczących państwowej suwerenności z indywidualnym doświadczeniem osób deportowanych. Autorka, bazując na zebranych w Meksyku narracjach byłych deportowanych ze Stanów Zjednoczonych, opisuje, jak kontinuum przemocy doświadczanej przez migrantów w trakcie i po deportacji rekonstruuje amerykańską suwerenność w miejscu pozalegalnej strefy wytworzonej wraz z ich „nielegalnym” przekroczeniem granicy terytorium państwa amerykańskiego. W państwach narodowych przemoc wobec deportowanych odtwarza symboliczną granicę wspólnoty narodowej, natomiast nieobywateli dyscyplinuje, wytwarzając potrzebną suwerenowi rządomyślność. Ma ona transnarodowy charakter, bowiem bolesne doświadczenie deportowanych może ich zniechęcać do powrotu do Stanów Zjednoczonych oraz powstrzymywać niemigrantów przed „nielegalną” migracją.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Radziwinowiczówna, A. (2016). Doświadczenie deportacji: Przemoc orężem suwerenności. Praktyka Teoretyczna, 21(3), 54-76. https://doi.org/10.14746/prt.2016.3.2
Dział
BIOPOLITYKA GRANIC
Biogram autora

Agnieszka Radziwinowiczówna, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski ul. Banacha 2b 02-097 Warszawa

Agnieszka Radziwinowiczówna - antropolożka społeczną i iberystka, pracuje jako adiunktka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca doktorska obroniona z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim dotyczyła doświadczenia deportacji ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do Meksyku. Agnieszka jest współautorką książki Migrants as Agents of Change: Social Remittances in an Enlarged European Union (Grabowska, Garapich, Jaźwińska, Radziwinowiczówna 2017). Obecnie prowadzi badania dotyczące związanych z międzynarodowymi migracjami przemian wzorców opieki nad seniorami.

Bibliografia

 1. Agamben, Giorgio. 2008. Homo sacer: suwerenna władza i nagie życie. Tłum. Piotr Nowak. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 2. Arendt, Hannah. 1968. „On Humanity in Dark Times: Thoughts about Lessing.” W Arendt, Hannah, Men in Dark Times, New York: Harcourt, Brace & World.
 3. Balibar, Etienne. 2002. „What Is a Border?” W tegoż, Politics and the Other Scene: 75–86. London, New York: Verso.
 4. Boehm, Deborah. 2011. „US-Mexico Mixed Migration in an Age of Deportation: An Inquiry into the Transnational Circulation of Violence.” Refugee Survey Quarterly 30 (1): 1–21.
 5. Bourdieu, Pierre i Loïc Wacquant. 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Tłum. Anna Sawisz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 6. Bourgois, Philippe. 2001. „The Power of Violence in War and Peace Post-Cold War Lessons from El Salvador.” Etnography 2 (1): 5–34.
 7. Breisblatt, Joshua. 2016. „Understanding Donald Trump’s Latest Deportation Threat.” Immigration Impact. http://immigrationimpact.com/2016/11/14/donald-trump-deportation-plan/.
 8. Castro Neira, Yerko. 2014. „Migraciones a Debate. Las Cuestiones Políticas En La Época de Los Regímenes de Terror.” Desacatos 46: 32–51.
 9. Chavez, Leo. 2012. Shadowed Lives: Undocumented Immigrants in American Society. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, Wadsworth.
 10. Cockcroft, James. 1986. Outlaws in the Promised Land: Mexican Immigrant Workers and America’s Future. New York: Grove Press.
 11. Correa, Jennifer. 2013. „»After 9/11 Everything Changed«: Re-Formations of State Violence in Everyday Life on the US–Mexico Border.” Cultural Dynamics 25 (1): 99–119.
 12. Coutin, Susan. 2000. „Denationalization, Inclusion, and Exclusion: Negotiating the Boundaries of Belonging.” Idiana Journal of Global Legal Studies 7 (2): 585–593.
 13. Coutin, Susan. 2010. „Exiled by Law: Deportation and the Inviability of Life.” W The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, red. Nicholas De Genova i Nathalie Peutz, Durham: Duke University Press Books.
 14. Darley, Mathilde. 2009. „L’enfermement des étrangers en Autriche et en République tchèque : du contrôle et de son contournemen.” W Enfermés dehors : Enquêtes sur le confinement des étrangers, red. Carolina Kobelinsky i Chowra Makaremi, 63–83. Paris: Editions du Croquant.
 15. De Genova, Nicholas. 2004. „The Legal Production of Mexican/Migrant »Illegality.«” Latino Studies 2 (2): 160–185.
 16. De Genova, Nicholas. 2010. „The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement.” W The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, red. Nicholas De Genova i Nathalie Peutz, Durham: Duke University Press Books.
 17. De León, Jason. 2015. The Land of Open Graves: Living and Dying on the Migrant Trail. Oakland: University of California Press.
 18. Dow, Mark. 2004. American Gulag: Inside U.S. Immigration Prisons. Berkeley: University of California Press.
 19. Fischer, Nicolas. 2015. „The Management of Anxiety. An Ethnographical Outlook on Self-Mutilations in a French Immigration Detention Centre.” Journal of Ethnic and Migration Studies 41 (4): 599–616.
 20. Foucault, Michel. 1991. „Governmentality.” W The Foucault Effect: Studies in Governmentality with Two Lectures by and an Interview with Michel Foucault, red. Graham Burchell, Colin Gordon i Peter Miller. Chicago: The University of Chicago Press.
 21. Galtung, Johan. 1969. „Violence, Peace, and Peace Research.” Journal of Peace Research 6 (3): 167–191.
 22. Gil Martínez de Escobar, Rocío. 2006. Fronteras de pertenencia: hacia la construcción del bienestar y el desarrollo comunitario transnacional de Santa María Tindú, Oaxaca. México: Universidad Autónoma Metroplitana.
 23. Hasselberg, Ines. 2016. Enduring Uncertainty: Deportation, Punishment and Everyday Life. New York, London: berghanh.
 24. Inda, Jonathan i Julie Dowling. 2013. „Introduction: Governing Migrant Illegality.” W Governing Immigration Through Crime, red. Jonathan Xavier Inda i Julie Dowling, Stanford: Stanford Social Sciences, an imprint of Stanford University Press.
 25. Kandel, William i Douglas S. Massey. 2002. „The Culture of Mexican Migration: A Theoretical and Empirical Analysis.” Social Forces 80 (3): 981–1004.
 26. Kanstroom, Daniel. 2007. Deportation Nation: Outsiders in American History. Cambridge, Massachusetts; London: Harvard University Press.
 27. Kearney, Michael. 2004. Changing Fields of Anthropology: From Local to Global. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
 28. Kedar, Benjamin Z. 1996. „Expulsion as an Issue of World History.” Journal of World History 7 (2): 165–180.
 29. Kilpatrick, Katy. 2014. „Into the Arms of the Cartels: Deported Mexicans Sent to City Ruled by Fear.” Al Jazeera America, October 16. http://america.aljazeera.com/articles/2014/10/16/deported-mexicanimmigrantspreyforcartels.html.
 30. Lecadet, Clara. 2013. „From Migrant Destitution to Self-Organization into Transitory National Communities: The Revival of Citizenship in Post-Deportation Experience in Mali.” W The Social, Political and Historical Contours of Deportation, red. Bridget Anderson, Matthew J. Gibney i Emanuela Paoletti, 143–158. New York: Springer.
 31. Mahmood, Saba. 2001. „Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agent: Some Reflections on the Egyptian Islamic Revival.” Cultural Anthropology 16 (2): 202–236.
 32. Massey, Douglas, Jorge Durand i Nolan Malone. 2003. Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Immigration in an Era of Economic Integration. New York: Russell Sage Foundation.
 33. McGregor, JoAnn. 2011. „Contestations and Consequences of Deportability: Hunger Strikes and the Political Agency of Non-Citizens.” Citizenship Studies 15 (5): 597–611.
 34. McGregor, JoAnn. 2012. „Rethinking Detention and Deportability: Removal Centres as Spaces of Religious Revival.” Political Geography 31 (4): 236–246.
 35. Ngai, Mae. 2004. Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
 36. Organization of American States. 1969. „American Convention on Human Rights.” http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm.
 37. Ortega, Bob. 2013. „Questions Linger over Teen Killed at Border.” Azcentral.com, October 9. http://www.azcentral.com/news/politics/articles/20131010questions-linger-over-teen-killed-border.html.
 38. Peutz, Nathalie. 2010. „»Criminal Alien« Deportees in Somaliland: An Ethnography of Removal.” W The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, red. Nicholas De Genova i Nathalie Peutz, Durham: Duke University Press Books.
 39. Peutz, Nathalie i Nicholas De Genova. 2010. „Introduction.” W The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, red. Nicholas De Genova i Nathalie Peutz, Durham: Duke University Press Books.
 40. Pope, Paul i Terence Garrett. 2013. „America’s Homo Sacer: Examining U.S. Deportation Hearings and the Criminalization of Illegal Immigration.” Administration & Society, 167–186.
 41. Preston, Julia. 2016. „Low-Priority Immigrants Still Swept Up in Net of Deportation.” The New York Times, June 24. http://www.nytimes.com/2016/06/25/us/low-priority-immigrants-still-swept-up-in-net-of-deportation.html.
 42. Radziwinowiczówna, Agnieszka. 2014. „Subkultura gangsterska w meksykańskiej społeczności transnarodowej jako przykład transferu społecznego.” Lud: Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk XCVIII: 229–252.
 43. Radziwinowiczówna, Agnieszka. 2016. „Living/Leaving the Deportation Regime? Power and Violence in the Experience of Deportation.” Niepublikowana praca doktorska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 44. Ramírez Valenzuela, Emilia. 2012. „Young Victims, Young Perpetrators? Anthropological Reflections on Agency and Subjectivity among Mexican Youth in the »War against Drugs«.” Niepublikowana praca magisterska. Sussex: University of Sussex.
 45. Riches, David. 1986. „Introduction.” W The Anthropology of Violence, red. David Riches, Oxford: Blackwell Publishing.
 46. Sadowski-Smith, Claudia i Wei Li. 2016. „Return Migration and the Profiling of Non-Citizens: Highly Skilled BRIC Migrants in the Mexico–US Borderlands and Arizona’s SB 1070.” Population, Space and Place 22 (5): 487–500.
 47. Sáenz, Rogelio, Cecilia Menjívar i San Juanita Edilia García. 2013. „Arizona’s SB 1070: Setting Conditions for Violations of Human Rights Here and Beyond.” W Governing Immigration Through Crime, red. Julie Dowling i Jonathan Xavier Inda, Stanford: Stanford Social Sciences, an imprint of Stanford University Press.
 48. Sassen, Saskia. 2012. „Borders, Walls, and Crumbling Sovereignty.” Political Theory 40 (1): 116–122.
 49. Scheper-Hughes, Nancy i Philippe Bourgois. 2004. „Introduction: Making Sense of Violence.” W Violence in war and peace: an anthology, red. Nancy Scheper-Hughes i Philippe Bourgois, Oxford: Blackwell.
 50. Schuster, Liza, i Nassim Majidi. 2015. „Deportation Stigma and Re-Migration.” Journal of Ethnic and Migration Studies 41 (4): 635–652.
 51. Schütz, Alfred. 1953. „Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action.” Philosophy and Phenomenological Research 14 (1): 1–38.
 52. Schütz (jako Schuetz), Alfred. 1962. Collected Papers: The Problem of Social Reality. The Hague: Martinus Nijhoff.
 53. Simanski, John. 2014. Immigration Enforcement Actions: 2013. Annual Report. Washington, DC: Department of Homeland Security. https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ois_enforcement_ar_2013.pdf.
 54. Soysüren, İbrahim, Kuvvet Lordoğlu i Ali Soysüren. 2016. „Deportation of Foreigners in Turkey: What Has Changed After the Law On Foreigners and International Protection and the Creation of the Directorate General of Migration Management? Evidence from Kocaeli.” W Turkish Migration 2016 Selected Papers, red. Jeffrey H. Cohen, Deniz Eroglu i Ibrahim Sirkeci. London: Transnational Press.
 55. United Nations. 1948. „The Universal Declaration of Human Rights.” http://www.un.org/en/documents/udhr/.
 56. U.S. Department of Homeland Security. 2016. 2015 Yearbook of Immigration Statistics. Washington, DC: U.S. Department of Homeland Security. https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2015.
 57. U.S. Department of Homeland Security: Office of Inspector General. 2013. CBP Use of Force Training and Actions To Address Use of Force Incidents. Washington, DC: U.S. Department of Homeland Security. http://www.oig.dhs.gov/assets/Mgmt/2013/OIG_13-114_Sep13.pdf.
 58. Velasco, Laura i Marie Laure Coubés. 2013. Reporte sobre dimensión, caracterización y áreas de atención a mexicanos deportados desde Estados Unidos. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte.
 59. Walters, William. 2002. „Deportation, Expulsion, and the International Police of Aliens.” Citizenship Studies 6 (3): 265–292.
 60. Walters, William. 2015. „On the Road with Michel Foucault: Migration, Deportation and Viapolitics.” W Foucault and the History of Our Present, red. Sophie Fuggle, Yari Lanci i Martina Tazzioli, New York: Palgrave Macmillan.
 61. Willen, Sarah. 2007. „Toward a Critical Phenomenology of »Illegality«: State Power, Criminalization, and Abjectivity among Undocumented Migrant Workers in Tel Aviv, Israel.” International Migration 45 (3): 8–38.
 62. Wimmer, Andreas i Nina Glick Schiller. 2002. „Methodological Nationalism and beyond: Nation–State Building, Migration and the Social Sciences.” Global Networks 2 (4): 301–334.
 63. Žižek, Slavoj. 2010. Przemoc: Sześć spojrzeń z ukosa. Tłum. Antoni Górny. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 64. Znaniecki, Florian. 1922. Wstęp do socjologii. Poznań: Gebethner i Wolff.