Co jest stawką mobilności pracy? Granice, migracje, współczesny kapitalizm

Main Article Content

Sandro Mezzadra

Abstrakt

Prezentowany tekst rozpoczyna się od krótkiego omówienia kilku wpływowych badań na temat mobilności pracy w ramach historycznego i współczesnego kapitalizmu. Później, opierając się na ustaleniach z ostatniej książki autora, Border as Method, or, the Multiplication of Labour (napisanej razem z Brettem Neilsonem), przechodzi do namysłu nad znaczeniem upowszechnienia się granic w epoce globalizacji z perspektywy „późnego” kapitalizmu. W ostatniej części autor skupia się na podmiotowym wymiarze polityki migracji, dostarczając w tym kontekście wielu przykładów z różnych części świata (w tym z regionu Pacyfiku).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mezzadra, S. (2016). Co jest stawką mobilności pracy? Granice, migracje, współczesny kapitalizm. Praktyka Teoretyczna, 21(3), 79-93. https://doi.org/10.14746/prt.2016.3.3
Dział
MOBILNOŚĆ PRACY
Biogram autora

Sandro Mezzadra, Università di Bologna Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Strada Maggiore 45, Bologna

Sandro Mezzadra – filozof polityki i wykładowca teorii politycznej na Uniwersytecie w Bolonii, współpracownik Institute of Culture and Society na University of West Sydney. Jego zainteresowania obejmują relacje globalizacji, migracji i obywatelstwa, jak również teorię postkolonialną, współczesny kapitalizm, włoski operaizm i marksizm autonomistyczny. Autor takich książek jak: La costituzione del sociale: Il pensiero politico e giuridico di Hugo Preuss (1999); Diritto di fuga: Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione (2006); La condizione postcoloniale: Storia e politica nel presente globale (2008) oraz Border as Method, or the Multiplication of Labor (2013, razem z Brettem Neilsonem).

Bibliografia

 1. Akalin, Ayşe. 2015. „Motherhood as Value of Labour”. Australian Feminist Studies 30.83.
 2. AlShebabi, Omar. 2015. „Histories of Migration to the Gulf”. W Khalaf, Abdulhadi, Omar AlShebabi i Adam Hanieh (red.). Transit States: Labour, Migration & Citizenship in the Gulf. London: Pluto Press.
 3. Aquino, Alejandra, Amarela Varela i Frédéric Décosse (red.). 2013. Desafiando fronteras: Control de movilidad y experiencias migratorias en contexto capitalista. Oaxaca: Frontera Press/Sur.
 4. Bauder, Harald. 2006, Labour Movement: How Migration Regulates Labour Markets. New York: Oxford University Press.
 5. Christopher, Emma, Cassandra Pybus i Markus Rediker (red.). 2007. Many Middle Passages: Forced Migration and the Making of the Modern World. Berkeley: University of California Press.
 6. Cowen, Deborah. 2014. The Deadly Life of Logistics: Mapping Violence in Global Trade. London: University of Minnesota Press.
 7. De Genova, Nicholas, Sandro Mezzadra i John Pickles (red.). 2015. „New Keywords: Migration and Borders”. Cultural Studies 29.1.
 8. De Genova, Nicholas. 2010. „The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement”. W De Genova, Nicholas i Nathalie Peutz (red.). The Deportation Regime: Sovereignty, Space and the Freedom of Movement. Durham: Duke University Press.
 9. Foucault, Michel 2011. Narodziny biopolityki. Tłum. Michał Herer. Warszawa: WN PWN.
 10. Gago, Véronica. 2015. La razón neoliberal: Economías barrocas y pragmática popula. Buenos Aires: Tinta Limón.
 11. Geiger, Martin i Antoine Pécoud. 2014. „International Organizations and the Politics of Migration”. Journal of Ethnic and Migration Studies 40.6.
 12. Grappi, Giorgio. 2013. „Three Problems Without a Solution: the Militant Research Conundrum and the Social Condition of Migration”. Postcolonial Studies 16.3.
 13. Hanieh, Adam. 2015. „Overcoming Methodological Nationalism: Spatial Perspectives on Migration to the Gulf Arab States”. W Khalaf, Abdulhadi, Omar AlShebabi i Adam Hanieh (red.). Transit States: Labour, Migration & Citizenship in the Gulf. London: Pluto Press.
 14. Harney, Stefano i Fred Moten 2013. The Undercommons: Fugitive Planning and Black Study. New York: Autonomedia.
 15. Jameson, Fredric. 2011. Postmodernizm czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu. Tłum. Maciej Płaza. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 16. Lindquist, Johan i Xiang Biao 2014. „Migration Infrastructure”. International Migration Review 48.1.
 17. Martinez, Óscar. 2014. The Beast: Riding the Rails and Dodging Narcos on the Migrant Trail. London: Verso.
 18. Marks Karol. 1968. Kapitał: Krytyka ekonomii politycznej. Księga I: Proces wytwarzania wartości. Warszawa: Książka i Wiedza.
 19. Mezzadra, Sandro i Brett Neilson. 2013a. Border as Method, or the Multiplication of Labour. Durham-London: Duke University Press.
 20. Mezzadra, Sandro i Brett Neilson. 2013b. „Extraction, Logistics, Finance: Global Crisis and the Politics of Operations”. Radical Philosophy 178.
 21. Mezzadra, Sandro i Brett Neilson. 2015. „Operations of Capital”. South Atlantic Quarterly 114.1.
 22. Mezzadra, Sandro i Véronica Gago. 2015. „Para una crítica de las operaciones extractivas del capital: Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización”. Nueva sociedad 255.
 23. Mezzadra, Sandro. 2011. „How Many Histories of Labour? Towards a Theory of Postcolonial Capitalism”. Postcolonial Studies 14.2.
 24. Moulier Boutang, Yann. 1998. De l’esclavage au salariat: Économie historique du salariat bridé. Paris: Puf.
 25. Parsanoglou, Dimitris, Nicos Trimikliniotis i Vassilis Tsianos 2015. Mobile Commons: Migrant Digitalities and the Right to the City. London: Palgrave MacMillan.
 26. Raghuram, Parvati. 2014. „Brain Circulation or Precarious Labour? Conceptualizing Temporariness in the UK’s National Health System”. W Vosko, Leah F., Valerie Preston i Robert Latham (red.). Liberating Temporariness? Migration, Work, and Citizenship in an Age of Insecurity. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press.
 27. Rodier, Claire. 2012. Xénophobie business: A quoi servant les contrôles migratoires?. Paris: La Découverte.
 28. Rota, Stefano. 2015. „Nel ventre del drago: Da Taiwan all’Italia le dure condizioni lavorative di due migranti filippini”. http: frontierenews.it/2015/05/nel-ventre-del-drago-lavoro-taiwan/.
 29. Steinfeld, Robert J. 1991. The Invention of Free Labour. North Carolina: University of North Carolina Press.
 30. Tazzioli, Martina. 2015. Spaces of Governmentality: Autonomous Migration and the Arab Uprisings. London: Rowman & Littlefield.
 31. Townsend, Jacob i Christel Oomen 2015. Before the Boat: Understanding the Migrant Journey. Brussels: Migration Policy Institute.
 32. Walters, William. 2012. „Where Are the Missing Vehicles? Critical Reflections on Viapolitics”. http: www.academia.edu/1823268/Where_are_the_missing_vehicles_Critical_ reflections_on_viapolitics.
 33. Walters, William. 2015a. „Migration, Vehicles, and Politics: Three Thesis on Viapolitics”. European Journal of Social Theory 18.4.
 34. Walters, William. 2015b. „Reflections on Migration and Governmentality”. Movements. Journal für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung 1.1.
 35. Winders, Jamie. 2014. „New Immigrant Destinations in Global Context”. International Migration Review 48.S1.
 36. Xiang, Biao. 2012. „Labour Transplant: ‘Point-to-Point’ Transnational Labour Migration in East Asia”. South Atlantic Quarterly 111.4.