Umknąć pochwyceniu. Co schizoanaliza oferuje teorii migracji?

Main Article Content

Dawid Kujawa

Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostało schizoanalityczne spojrzenie na teorię migracji, a przede wszystkim na kwestię napięcia pomiędzy nieprzerwanie wzrastającymi przepływami mobilnej siły roboczej i władzą współczesnego, „płynnego” kapitału. Zestawiając tezy postawione przez najbardziej wpływowych teoretyków migracji (m.in. Sassen, Mezzadrę i Neilsona, Tsianosa, Papadopoulosa, Trimikliniotisa) z trzema pojęciami Gilles’a Deleuze’a oraz Féliksa Guattariego (kolejno: aparat pochwycenia, stawanie-się, nomadyczna maszyna wojenna), staram się wypracować nowe formuły subwersji w ramach dzisiejszych ruchów pracowniczych i migracyjnych. Pomimo że ta optyka nie proponuje żadnych jednoznacznych, zweryfikowanych taktyk oporu, jasno daje do zrozumienia, jakich form walki potrzebujemy współcześnie, by przeciwstawić się globalnej sieci nadzoru i wyzysku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kujawa, D. (2016). Umknąć pochwyceniu. Co schizoanaliza oferuje teorii migracji?. Praktyka Teoretyczna, 21(3), 118-137. https://doi.org/10.14746/prt.2016.3.5
Dział
POTENCJAŁ REDEFINICJI
Biogram autora

Dawid Kujawa, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytet Śląski plac Sejmu Śląskiego 1, p. 409. 40-032 Katowice

Dawid Kujawa – Krytyk literacki, doktorant w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ. Autor monografii Wideopoezja. Szkice (Katowice 2014). Obecnie pracuje nad rozprawą poświęconą powracającym tendencjom awangardowym w polskiej poezji po roku 2000 w kontekście jej polityzacji.

Bibliografia

 1. Agamben, Giorgio. 2008. Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. Tłum. Mateusz Salwa. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 2. Balibar, Étienne. 1996. “What we owe to the Sans-papiers”. Tłum. Jason Francis McGimsey, Erika Doucette. http://eipcp.net/transversal/0313/balibar/en
 3. Buchanan, Ian. 2016. [b.d]. https://www.youtube.com/watch?v=FlIpS3PPObY
 4. Castles, Stephen i Davidson, Alastair. 2000. Citizenship and Migration. Citizenship and the Politics of Belonging. Basingstoke–London: Macmillan Press LTD.
 5. Deleuze, Gilles i Guattari, Félix. 1983. Capitalism and Schizophrenia. Anti-Oedipus. Tłum. Robert Hurley, Mark Seem, Helen R. Lane. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 6. Deleuze, Gilles i Guattari, Félix. 2015. Kapitalizm i schizofrenia II. Tysiąc plateau. Red. merytoryczna Joanna Bednarek. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 7. Deleuze, Gilles. 2014. Fałda. Leibniz a barok. Tłum. Mateusz Janik, Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Encalada, Evelyn. 2013. [b.d]. https://www.youtube.com/watch?v=J3A9d6Bk_0o
 9. Foucault, Michel. 2011. Narodziny biopolityki. Tłum. Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Global Migration Data Analysis Centre [GMDAC]. “2015. Global Migration Trends Factsheet”. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://publications.iom.int/system/files/global_migration_trends_2015_factsheet.pdf&hl=en_US
 11. Goldin, Ian; Cameron, Geoffrey i Balarajan, Meera. 2011. Exceptional People. How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future. Princeton–Oxford: Princeton University Press.
 12. Guattari, Félix. 2000. The Three Ecologies. Tłum. Ian Pindar, Paul Sutton. London – New Brunswick: The Athlone Press.
 13. Hardt, Michael i Negri, Antonio. 2005. Imperium. Tłum. Sergiusz Ślusarski, Adam Kołbaniuk. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 14. Harvey, David. 2012. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Tłum. „Praktyka Teoretyczna”. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 15. Linebaugh, Peter. 2008. Magna Carta Manifesto. Liberties and Commons for All. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press.
 16. McDonald, Jean. 2009. „Migrant Illegality, Nation-Building, and the Politics of Regularization in Canada.” Refuge. Canada's Journal of Refugees 2: 65–77.
 17. McLean, Chris i Evans, Gillian. 2014. „Becoming object. Introduction.” W Objects and Materials. Red. Penny Harvey, Eleanor Conlin Casella, Gillian Evans, Hannah Knox, Christine McLean, Elizabeth B. Silva, Nicholas Thoburn, Kath Woodward. London–New York: Routledge.
 18. Mezzadra, Sandro i Neilson, Brett. 2013. Border as Method, or, the Multiplication of Labour. Duram–London: Duke University Press.
 19. Mezzarda, Sandro i Neilson, Brett. 2010. „Borderscapes of Differential Inclusion. Subjectivity and Struggles on the Threshold of Justice's Excess.” W The Borders of Justice, red. Étienne Balibar, Sandro Mezzadra, Ranabir Samaddar. Philadephia: Temple University Press.
 20. Moving Europe. 2016. „Refugee-Squats in Athens.” http://moving-europe.org/24-06-2016-refugee-squats-in-athens
 21. Papadopoulos, Dimitris; Stephenson, Niamh i Tsianos, Vassilis. 2008. Escape Routes Control and Subversion in the Twenty-first Century. London–Ann Arbor: Pluto Press.
 22. Portes, Alejandro i Rumbaut, Rubén G. 2001. Legacies. The Story of the Immigrant Second Generation. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press; New York: Russel Sage Foundation.
 23. Sassen, Saskia. 1996. Losing control? Sovereignty in An Age of Globalization. New York: Columbia University Press.
 24. Sassen, Saskia. 2007. Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy. Przedm. K. Anthony Appiah. Tłum. Joanna Tegnerowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 25. Saunders, Doug. 2010. Arrival City. How the Largest Migration in History is Reshaping Our World. New York: Pantheon Books.
 26. Spinoza, Baruch. 2009. Traktaty. Etyka. Tłum. Ignacy Halpern. Warszawa: Hachette.
 27. Trimikliniotis, Nicos; Parsanoglou, Dimitris i Tsianos, Vassilis S. 2015. Mobile Commons, Migrant Digitalities and the Right to the City. London: Palgrave Macmillan.
 28. Tronti, Mario. 2005. „The Strategy of Refusal.” Przeł. [b.d]. https://libcom.org/library/strategy-refusal-mario-tronti
 29. Wolters, Eugene i Nail, Thomas. 2015. „The Figure of the Migrant. An Interview with Thomas Nail”. http://www.critical-theory.com/the-figure-of-the-migrant-an-interview-with-thomas-nail/