Zwięzła genealogia i anatomia habitusu

Main Article Content

Loïc Wacquant

Abstrakt

Prześledzenie filozoficznych źródeł i wczesnych zastosowań habitusu u Bourdieu – które wyjaśniały historyczne zerwania, spowodowane czy to wojną wyzwoleńczą w Algierii, czy to powojenną modernizacją francuskiej wsi – pozwala na skorygowanie czterech uporczywie powracających nieporozumień dotyczących tego pojęcia: (1) habitus nie jest nigdy repliką pojedynczej struktury społecznej, stanowi raczej, wielopoziomowy i dynamiczny zestaw schematów, który podlega „permanentnej rewizji” w praktyce; (2) habitus niekoniecznie jest koherentny i spójny, odznacza się raczej zróżnicowanymi poziomami integracji i napięcia; (3) ponieważ nie zawsze pozostaje w zgodności ze światem społecznym, w którym się rozwija, habitus jest tak samo odpowiedni do analizowania kryzysu i zmiany, jak do badań spójności i trwania; (4) nie jest samowystarczalnym mechanizmem generującym działanie: wnikliwa analiza dyspozycji musi więc przebiegać w ścisłym związku z odwzorowaniem całego systemu pozycji, które naprzemiennie pobudzają, tłumią bądź przekierowują skłonności podmiotu działającego. Co kluczowe, w ujęciu Bourdieu habitus nie jest abstrakcyjną koncepcją będącą wynikiem teoretycznych dywagacji i przeznaczoną dla tego typu rozważań; jest on przede wszystkim stenograficznym sposobem wyznaczającym postawę badawczą, który stawia w sercu analizy społecznej genetyczny sposób myślenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wacquant, L. (2016). Zwięzła genealogia i anatomia habitusu. Praktyka Teoretyczna, 21(3), 163-173. https://doi.org/10.14746/prt.2016.3.7
Dział
VARIA: AKTUALNOŚĆ BOURDIEU
Biogram autora

Loïc Wacquant, Department of Sociology University of California, Berkeley Berkeley, CA 94720, USA

Loïc Wacquant - profesor socjologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz pracownik naukowy w Centre de sociologie européenne w Paryżu. Jego zainteresowania obejmują problematykę marginalizacji miejskiej, polityki karania, cielesności i teorii społecznej. Jest laureatem prestiżowej nagrody MacArthur Prize Fellow, jego książki przetłumaczono na ponad dwadzieścia języków, między innymi Body and Soul: Notebooks of An Apprentice Boxer (2004, nowe rozszerzone wydanie, 2016), The Two Faces of the Ghetto (2016), and Tracking the Penal State (2016). Więcej informacji znaleźć można na stronie domowej: loicwacquant.net.

Bibliografia

 1. Arystoteles. 2016. Etyka nikomachejska. Tłum. Daniela Gromska. Warszawa: PWN.
 2. Bourdieu, Pierre. 1977. Algeria 1960. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Bourdieu, Pierre. 1980. Questions de sociologie. Paris: Minuit.
 4. Bourdieu, Pierre. 1993. ‘Les contradictions de l’héritage’. W La Misère du monde, Paris: Seuil.
 5. Bourdieu, Pierre. 2004. ‘The peasant and his body’. Tłum. Ethnography, 5 (4): 579–598
 6. Bourdieu, Pierre. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Tłum. Piotr Biłos. Warszawa: Scholar.
 7. Bourdieu, Pierre. 2006. Medytacje pascaliańskie. Tłum. Krzysztof Wakar, Ewa Klekot. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 8. Bourdieu. Pierre. 2007. Szkic teorii praktyki, poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów. Tłum. Wiesław Kroker. Kęty: Antyk Wydawnictwo-M.Derwiecki.
 9. Bourdieu, Pierre. 2008. Zmysł praktyczny. Tłum. Maciej Falski. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 10. Bourdieu, Pierre. 2014. Manet. Une révolution symbolique, Paris: Seuil.
 11. Bourdieu, Pierre, Passeron, Jean-Claude .1990. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Tłum. Elżbieta Neyman Warszawa: PWN.
 12. Bourdieu, Pierre, Sayad, A. 2004.‘Colonial rule and cultural sabir’, Ethnography, 5 (4): 444–486 także Le Déracinement. La crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Paris: Minuit, 1964.
 13. Bourke, V. J. 1942. ‘The role of habitus in the Thomistic metaphysics of potency and act’, W: R. E. Brennan (red.), Essays in Thomism, 103–109, New York: Sheed and Ward.
 14. Bouveresse, J. 1995. ‘Règles, dispositions et habitus’, Critique, 51: 573–594.
 15. Changeux, J.-P. 2004. L’Homme de vérité, Paris: Odile Jacob.
 16. Chomsky, Noam. 1966. Topics in the Theory of Generative Grammar, Berlin: Walter de Gruyter.
 17. Damschen, G., Schnepf, R. and Stüber, K. (red.), 2009. Debating Dispositions: Issues in Metaphysics, Epistemology and Philosophy of Mind, New York: Walter de Gruyter.
 18. Desmond, M. 2007. On the Fireline: Living and Dying with Wildland Firefighters.Chicago: University of Chicago Press.
 19. Durkheim, Émile. 1990 [1924]. L’Évolution pédagogique en France. Paris: PUF; tr. The Evolution of Educational Thought: Lectures on the Formation and Development of Secondary Education in France, London: Routledge, 1977.
 20. Elias, Norbert. 2014. O procesie cywilizacji. Tłum. Tadeusz Zabłudowski, Kamil Markiewicz Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 21. Husserl, Edmund. 2013. Doświadczenia i sąd. Tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Aletheia.
 22. Joas, Hans. 1997. The Creativity of Action. Chicago: University of Chicago Press.
 23. Joas, Hans, Knöbl, W. 2009. Social Theory: Twenty Introductory Lectures, Cambridge: Cambridge University Press.
 24. Mauss, Marcel. 2001. Sposoby posługiwania się ciałem W: M. Mauss, Socjologia i antropologia. Tłum. Marcin Król. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 25. Merleau-Ponty, Maurice. 2001. Fenomenologia percepcji. Tłum. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński. Warszawa: Alatheia.
 26. Ortner, Sherry B. 2006. Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and the Acting Subject, Durham, NC: Duke University Press.
 27. Schutz, A. 1973–89. Structures of the Lifeworld, Evanston, IL: Northwestern University Press.
 28. Searle, J. R. 1998. Umysł na nowo odkryty, Tłum. Baszniak Tadeusz. Warszawa: PIW.
 29. Sewell, William H. Jr. 2005. Logics of History: Social Theory and Social Transformation, Chicago: University of Chicago Press.
 30. Taylor, C. 1999. ‘To follow a rule’, W: Richard Schusterman (red.), Bourdieu: A Critical Reader, 29–44, Cambridge: Wiley-Blackwell.
 31. Veblen, T. 2008 [1899], Teoria klasy próżniaczej. Tłum. Zagórska Janina, Zagórski Krzysztof. Warszawa: Muza SA.
 32. Wacquant, Loïc. 1998 [1992]. ‘Inside the zone: the social art of the hustler in the black American ghetto’, Theory, Culture & Society, 15 (2): 1–36.
 33. Wacquant, Loïc., 2012. „Na tropach badań terenowych Pierre’a Bourdieu”, Studia Litteraria et Historica, 1:1-18.
 34. Wacquant, Loïc. 2004b. Body and Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer, New York: Oxford University Press, new expanded ed. 2016.
 35. Wacquant, Loïc. 2014. ‘Homines in extremis: what fighting scholars teach us about habitus’, Body & Society, 20 (2) (June, Symposium with responses by Nick Crossley, Greg Downey, Hélène Mialet, and Élise Paradis): 3–17.
 36. Weber, Max. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Tłum. Danuta Lachowska. Lachowska Dorota. Warszawa: PWN.
 37. Young, Iris Marion. 2005. On Female Body Experience: ‘Throwing Like a Girl’ and Other Essays. New York: Oxford University Press.