Praktyka i władza symboliczna u Bourdieu: spojrzenie z Berkeley

Main Article Content

Loïc Wacquant
Aksu Akçaoğlu

Abstrakt

Aksu Akçaoğlu przebywał w latach 2014-2015 na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley jako visiting scholar, gdzie wspólnie z Loikiem Wacquantem pracował na swym projektem poświęconym „habitusowi konserwatywnemu”. W poniższej rozmowie prosi Wacquanta o wyjaśnienie filozofii i pedagogiki jego słynnego seminarium prowadzonego w Berkeley, poświęconego Pierre’owi Bourdieu. Stanowi to okazję do przyjrzenia się raz jeszcze kluczowym węzłom konceptualnym w pracach Bourdieu, naświetlenie jego antyteoretycznej postawy, czy też rozwikłania relacji między przestrzenią społeczną, polem i władzą symboliczną oraz ostrzeżenia przed pokusami „bourdieziańskiej mowy”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wacquant, L., & Akçaoğlu, A. (2016). Praktyka i władza symboliczna u Bourdieu: spojrzenie z Berkeley. Praktyka Teoretyczna, 21(3), 174-191. https://doi.org/10.14746/prt.2016.3.8
Dział
VARIA: AKTUALNOŚĆ BOURDIEU
Biogramy autorów

Loïc Wacquant, Department of Sociology University of California, Berkeley Berkeley, CA 94720, USA

Loïc Wacquant – profesor socjologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz pracownik naukowy w Centre de sociologie européenne w Paryżu. Jego zainteresowania obejmują problematykę marginalizacji miejskiej, polityki karania, cielesności i teorii społecznej. Jest laureatem prestiżowej nagrody MacArthur Prize Fellow, jego książki przetłumaczono na ponad dwadzieścia języków, między innymi Body and Soul: Notebooks of An Apprentice Boxer (2004, nowe rozszerzone wydanie, 2016), The Two Faces of the Ghetto (2016), and Tracking the Penal State (2016). Więcej informacji znaleźć można na stronie domowej: loicwacquant.net.

Aksu Akçaoğlu

Aksu Akçaoğlu – asystent i doktorant na Wydziale Socjologii, Middle East Technical University w Ankarze. Jego zainteresowania naukowe obejmują kwestie przestrzeni miejskiej i konsumpcji, zróżnicowania społecznego i władzy oraz polityki konserwatywnej i teorii społecznej. Jego dysertacja doktorska nosi tytuł The Conservative Habitus: The Quest for a New Social Space in Contemporary Turkey.

Bibliografia

 1. Bachelard, Gaston. 1949. Le Rationalisme appliqué. Paris: Presses Universitaires de France.
 2. Bourdieu, Pierre. 1958. Sociologie de l’Algérie. Paris: Presses Universitaires de France.
 3. Bourdieu, Pierre. [1968] 1991. The Craft of Sociology. Tłum. R. Nice. New York: Walter De Gruyter.
 4. Bourdieu, Pierre. [1971] 1991. „ Genesis and Structure of the Religious Field”. Tłum. J. B. Burnside. Comparative Social Research 13: 1–44.
 5. Bourdieu, Pierre. [1972] 2007. Szkic teorii praktyki, poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów. Tłum. W. Kroker, E. Klekot. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 6. Bourdieu, Pierre. [1979] 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Tłum. P. Biłos. Warszawa: Scholar.
 7. Bourdieu, Pierre. [1980] 2008. Zmysł praktyczny .Tłum. M. Falski. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 8. Bourdieu, Pierre. 1982a. Leçon sur la leçon. Paris: Minuit.
 9. Bourdieu, Pierre. 1982b. Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques. Paris: Fayard.
 10. Bourdieu, Pierre. [1984] 1988. Homo Academicus. Tłum. P. Collier. Cambridge: Polity Press.
 11. Bourdieu, Pierre. [1988] 1994. The Political Ontology of Martin Heidegger. Tłum. P. Collier. Cambridge: Polity Press.
 12. Bourdieu, Pierre. [1989] 1996. The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power. Tłum. L. C. Clough. Cambridge: Polity Press.
 13. Bourdieu, Pierre. [1990] 1999. „The Social Conditions of the International Circulation of Ideas”. W Richard Shusterman, red. Bourdieu: A Critical Reader. Oxford: Basil Blackwell: 220– 228.
 14. Bourdieu, Pierre. [1992] 2001. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Tłum. A. Zawadzki. Kraków: Universitas.
 15. Bourdieu, Pierre. [1997] 2006. Medytacje pascaliańskie. Tłum. K. Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 16. Bourdieu, Pierre. [1998] 2004. Męska dominacja. Tłum. L. Kopciewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 17. Bourdieu, Pierre. [1999] 2008. „ A Conservative Revolution in Publishing”. Translation Studies 1, nr 2: 123–153.
 18. Bourdieu, Pierre. [2000] 2005. The Social Structures of Economy. Tłum. C. Turner. Cambridge: Polity Press.
 19. Bourdieu, Pierre. [2002] 2006. The Bachelors’ Ball. Tłum. R. Nice. Cambridge: Polity Press.
 20. Bourdieu, Pierre. [2012] 2015. On the State. Tłum. D. Fernbach. Cambridge: Polity Press.
 21. Bourdieu, Pierre i Jean-Claude Passeron. [1964] 1979. The Inheritors: French Students and Their Relation to Culture. Tłum. R. Nice. Chicago: The University of Chicago Press.
 22. Bourdieu, Pierre i Jean-Claude Passeron. [ [1970] 2012. Reprodukcja. Elementy teorii system nauczania. Tłum. E. Neyman. Warszawa: PWN.
 23. Bourdieu, Pierre i Marie-Claire Bourdieu. [1965] 2004. „Peasant and Photography”. Ethnography 5-4: 601– 616.
 24. Bourdieu, Pierre i in. 1990. „L’économie de la maison”. Actes de la recherche en sciences sociales, 81– 82.
 25. Bourdieu, Pierre i Wacquant, Loïc. 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Tłum. A. Sawisz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 26. Calhoun, Craig. 1993. „ Habitus, Field, and Capital: The Question of Historical Specificity”. W Bourdieu: Critical Perspectives, red. Craig Calhoun, Edward LiPuma, Moishe Postone. Chicago: The University of Chicago Press.
 27. Canguilhem, Georges. 1955. La Formation du concept de réflexe au 17è au et 18è Siècle, Paris: Vrin.
 28. Cassirer, Ernst. 1977. Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Tłum. A. Staniewska, B. Suchodolski. Warszawa: Czytelnik.
 29. Desmond, Matthew i Mustafa Emirbayer. 2015. The Racial Order. Chicago: The University of Chicago Press.
 30. Evans, Peter B., Dietrich Rueschemeyer, i Theda Skocpol, red. 1985. Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press.
 31. Illouz, Eva. 2016. Dlaczego miłość rani. Studium z socjologii. Tłum. M. Filipczuk. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 32. Green, I. Adam. 2013. Sexual Fields: Toward a Sociology of Collective Sexual Life. Chicago: The University of Chicago Press.
 33. Guyer, Paul. 2008. Knowledge, Reason, and Taste: Kant’s Response to Hume, Princeton: Princeton University Press.
 34. Lebaron, Frédéric i Brigitte LeRoux, red. 2015. La Méthodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des données. Paris: Dunod.
 35. Lentacker, Antoine. 2010. La Science des institutions impures. Bourdieu critique de Lévi-Strauss. Paris: Raison d’agir Éditions.
 36. Maresca, Sylvain. 1983. Les Dirigeants paysans. Paris: Minuit.
 37. Medvez, Tom. 2012. Think Tanks in America. Chicago: University of Chicago Press.
 38. Wacquant, Loïc. 1987. „ Symbolic Violence and the Making of the French Agriculturalist: An Enquiry into Pierre Bourdieu’s Sociology”. The Australian & New Zealand Journal of Sociology 23-1: 65–88.
 39. Wacquant, Loïc. 2013. „ Symbolic Power and Group-Making: On Pierre Bourdieu’s Reframing of Class”. Journal of Classical Sociology 13–2 (May): 274–291.
 40. Wacquant, Loïc. 2016. „Zwięzła genealogia i anatomia habitusu”. Tłum. T. Warczok. Praktyka Teoretyczna 3 (21): 163-173.