Demokryt i zasada nieokreśloności

Main Article Content

Piotr Skalski

Abstrakt

Tekst referuje interpretację demokrytejskiego atomizmu, przedstawioną w książce francusko-niemieckiego filozofa Heinza Wismanna, Les Avatars du vide. Interpretacja ta odegrała w ostatnich latach ważną rolę dla filozofii lacanowskiej, odkąd posłużyła Barbarze Cassin do obrony jej tezy o radykalnie nie-arystotelejskim charakterze teorii Lacana. W ślad za Cassin podążyli przedstawiciele „grupy słoweńskiej”, wykorzystując nowe odczytanie Demokryta do modyfikacji własnej teorii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skalski, P. (2016). Demokryt i zasada nieokreśloności. Praktyka Teoretyczna, 21(3), 196-209. https://doi.org/10.14746/prt.2016.3.10
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE
Biogram autora

Piotr Skalski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Grodzka 52 31-044 Kraków

Piotr Skalski – filozof, autor przekładów.

Bibliografia

 1. Abramowiczówna, Zofia, red. 1958. Słownik grecko-polski. Tom I. Warszawa: PWN.
 2. Abramowiczówna, Zofia, red.. 1966. Słownik grecko-polski. Tom IV. Warszawa: PWN.
 3. Arystoteles. 1996. Metafizyka, oprac. M. Krąpiec i A. Maryniarczyk na podst. tłumaczenia T. Żeleźnika. Tom I. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 4. Arystoteles. 2009. Metafizyka. Tłum. K. Leśniak. Warszawa: PWN.
 5. Brückner, Aleksander. 1985. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 6. Cassin, Barbara. 2010. „L’ab-sens, ou Lacan de A à D”. W Alain Badiou, Barbara Cassin, Il n'y a pas de rapport sexuel. Deux leçons sur »L'Étourdit« de Lacan, Paris: Fayard: 11–99.
 7. Cassin, Barbara. 2012. Jacques le Sophiste. Lacan, logos et psychanalyse. Paris: EPEL.
 8. Diogenes Laertios. 2011. Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Tłum. I. Krońska et al. Warszawa, PWN.
 9. Dolar, Mladen. 2012. „One Divides into Two”. e-flux journal 33.
 10. Dolar, Mladen. 2013a. „The Atom and the Void – from Democritus to Lacan”. Filozofski vestnik VXXXIV/2:11–26.
 11. Dolar, Mladen. 2013b. „Tyche, clinamen, den”. Continental Philosophy Review 46 (2): 223–239.
 12. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1994. Wykłady z historii filozofii. Tom I. Tłum. Ś. F. Nowicki. Warszawa: PWN.
 13. Malabou, Catherine. 2009. Ontologie de l’accident. Essai sur la plasticité destructrice. Paris: Éditions Léo Scheer.
 14. Moorhouse, A. C. 1962. „Δέν in Classical Greek”. The Classical Quarterly, New Series 12/2.
 15. Sekstus Empiryk. 1970. Przeciw logikom. Tłum. I. Dąmbska. Warszawa: PWN.
 16. Wismann, Heinz. 2006. »Les analogies cosmiques du corps humain chez les grecs anciens« , Champ psychosomatique 2 (42).
 17. Wismann, Heinz. 2010. Les Avatars du vide. Démocrite et les fondements de l’atomisme. Paris: Hermann.
 18. Žižek, Slavoj. 2012. Less than Nothing. Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism. London-New York: Verso.
 19. Žižek, Slavoj. 2014. Absolute Recoil. Towards a New Foundation of Dialectical Materialism. London-New York: Verso.