Strukturalizm i historia

Main Article Content

Bartłomiej Błesznowski

Abstrakt

A short introduction of the issue of the Theoretical Practice Journal.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Błesznowski, B. (2016). Strukturalizm i historia. Praktyka Teoretyczna, 22(4), 8-15. https://doi.org/10.14746/prt.2016.4.1
Dział
WSTĘP
Biogram autora

Bartłomiej Błesznowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski ul. Nowy Świat 69 00-927 Warszawa

Bartłomiej Błesznowski - historyk idei i socjolog wiedzy, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Łącząc nauki społeczne z filozofią, zajmuje się współczesną myślą polityczną inspirowaną poststrukturalizmem, historią idei kooperatyzmu oraz współczesnymi radykalnymi koncepcjami emancypacji politycznej. Razem z prof. Marcinem Królem prowadził serię wydawniczą „Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939”, aktualnie zaś wraz z dr Aleksandrą Bilewicz przygotowuje serię książek poświęconych tradycji i aktualności idei polskiego kooperatyzmu. Redagował i współredagował książki: Michel Foucault, Kim Pan jest, Profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki (Kraków 2013), wybór tekstów pt. Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja (Warszawa 2014), który w 2017 roku ukaże się nakładem holenderskiego wydawnictwa Brill pod tytułem Cooperativism and Democracy. A Selected Works of Polish Thinkers, opublikował także monografię Batalia o człowieka. Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu (Warszawa 2009). We współpracy z wiedeńskim Instytutem Nauk o Człowieku (wraz z prof. Marcinem Królem i Adamem Puchejdą) wydał kompendium pt. Genealogy of Contemporaneity. A History of Ideas in Poland 1815–1939. W 2017 roku nakładem Wydawnictwo „Nomos” ukaże się jego praca poświęcona politycznym implikacjom myśli Michela Foucaulta. Współpracuje z redakcją czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”.

Bibliografia

 1. Barthes, Roland. 1970. „Działalność strukturalistyczna”. W Roland Barthes. Mit i znak. Eseje. Tłum. Anna Tatarkiewicz. Warszawa: PIW.
 2. Deleuze, Gilles. 1978. „Po czym rozpoznać strukturalizm?”. W Drogi współczesnej filozofii. Wybrał i wstępem opatrzył Marek Siemek. Tłum. Stanisław Cichowicz. Warszawa: Czytelnik.
 3. Deleuze, Gilles. 2007. „Rozmowa o »L’Anti-OEdipe« (wspólnie z Féliksem Guattarim)”. W Gilles Deleuze. Negocjacje 1972‒1990. Tłum. Michał Herer. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 4. Deleuze, Gilles. 2007. „Stawanie się i kontrola”. W Gilles Deleuze. Negocjacje 1972‒1990. Tłum. Michał Herer. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 5. Descombes, Vincent. 1997. To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933‒1978). Tłum. Bogdan Banasiak i Krzysztof Matuszewski. Warszawa: Spacja.
 6. Dosse, François. 1997. History of Structuralism. Vol. 1: The Rising Sign. 1945‒1966. Tłum. Deborah Glassman. Minneapolis‒London: University of Minnesota Press.
 7. Foucault, Michel. 2002. Archeologia wiedzy. Tłum. Andrzej Siemek. Warszawa: DeAgostini‒Altaya.
 8. Foucault, Michel. 2007. Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. Tłum. Tadeusz Komendant. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 9. Foucault, Michel. 2013. „Kiedy przestał pan wierzyć w sens?”. W Michel Foucault. Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki. Red. Bartłomiej Błesznowski, Kajetan Maria Jaksender, Krzysztof Matuszewski. Tłum. Kajetan Maria Jaksender. Kraków: Libron/Eperons-Ostrogi.
 10. Strozier, Robert. 2013. “Saussure and the Intellectual Traditions of the Twentieth Century.” W Ferdinand de Saussure. Critical Assessments of Leading Linguists. T. 3: Saussure, Structuralism and Post-Structuralism. Red. John E. Joseph. London & New York: Routledge.
 11. Topolski, Jerzy. 1977. Marksizm i historia. Warszawa: PIW.