Literatura jest sprawą ludu. Recenzja Kafki. Ku literaturze mniejszej Gillesa Deleuze’a i Feliksa Guttariego

Main Article Content

Joanna Bednarek

Abstrakt

Artykuł jest recenzją polskiego przekładu pracy Deleuze’a i Guattariego Kafka. Ku literaturze mniejszej. Autorka szczególny nacisk kładzie na zagadnienia eksperymentu literackiego i polityki/polityczności literatury.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarek, J. (2016). Literatura jest sprawą ludu. Recenzja Kafki. Ku literaturze mniejszej Gillesa Deleuze’a i Feliksa Guttariego. Praktyka Teoretyczna, 22(4), 203-212. https://doi.org/10.14746/prt.2016.4.10
Dział
RECENZJE
Biogram autora

Joanna Bednarek, ul. Hetmańska 25/10 60-251 Poznań

Joanna Bednarek - filozofka, tłumaczka, pisarka, członkini redakcji Praktyki Teoretycznej i współpracowniczka Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu, publikowała m.in. w Krytyce Politycznej i Czasie Kultury. Autorka książek: Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki (2012), Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię? (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2016) i Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2017, w przygotowaniu). Teksty literackie publikowała w Czasie Kultury, Wakacie i FA-arcie. Członkini Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.

Bibliografia

 1. Agamben, Giorgio. 2010. „K”. W Giorgio Agamben. Nagość. Tłum. K. Żaboklicki. Warszawa: W.A.B.
 2. Araszkiewicz, Agata. 2015. Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 3. Bataille, Georges. 1987. „Czy należy spalić Kafkę?”. Tłum. M. Wodzyńska. Literatura na świecie 2 (187).
 4. Calasso, Roberto. 2001. K. Tłum. S. Kasprzysiak. Warszawa: Czuły Barbarzyńca Press.
 5. Deleuze, Gilles i Félix Guattari. 2016. Kafka. Ku literaturze mniejszej. Tłum. A.Z. Jaksender, K.M. Jaksender. Red. i wstęp C. Rudnicki. Kraków: Wydawnictwo Eperons-Ostrogi.
 6. Dosse, François. 2015. „Gilles Deleuze i Félix Guattari – biografie skrzyżowane”. Tłum. M. Warchala. Kronos 4 (35).
 7. Grözinger, Karl Erich. 2006. Kafka a Kabała. Tłum. J. Güntner. Kraków: Austeria.
 8. Marks, Karol. 1968. „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga I”. W Karol Marks i Fryderyk Engels. Dzieła. Tom 23. Warszawa: Książka i Wiedza.
 9. Moore, Jason W. 2015. Capitalism in the Web of Life. London: Verso.
 10. Musiał, Łukasz i Arkadiusz Żychliński. Red. 2011. Nienasycenie. Filozofowie o Kafce. Kraków: Ha!art.
 11. Neumann, Berndt. 2012. Franz Kafka: aporie asymilacji. Tłum. S. Mrożek. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 12. Rorty, Richard. 1996. Przygodność, ironia i solidarność. Tłum. W.J. Popowski. Warszawa: Wydawnictwo Spacja.
 13. Wagenbach, Klaus. 2006. Franz Kafka. Tłum. B. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Nisza.