Językowe próby przeciwstawienia się strukturalizmowi. Recenzja Krytyki i kliniki Gillesa Deleuze’a

Main Article Content

Bartosz Kamiński

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie znaczenia pracy Krytyka i klinika Gilles’a Deleuze’a w taki sposób, aby nadać jej możliwie spójny wydźwięk. W tekście szczególne istotne jest przeciwstawienie podmiotowości wytwarzanej przez strategie strukturalistyczne podmiotowości niepełnej, nieokreślonej, pozostającej w wiecznym ruchu stawania się, której broni Deleuze. W zarysowanej opozycji kluczową rolę odgrywają pojęcia języka, czasu, obłędu oraz sądu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kamiński, B. (2016). Językowe próby przeciwstawienia się strukturalizmowi. Recenzja Krytyki i kliniki Gillesa Deleuze’a. Praktyka Teoretyczna, 22(4), 213-227. https://doi.org/10.14746/prt.2016.4.11
Dział
RECENZJE
Biogram autora

Bartosz Kamiński, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej ul. Nowy Świat 69 00-927 Warszawa

Bartosz Kamiński - doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Interesuje się historią idei, filozofią i ich ogólnie pojętą metodologią. W swojej dotychczasowej pracy naukowej zajmował się m.in. Jean-Jacques’iem Rousseau, Martinem Heideggerem, Ludwigiem Wittgensteinem oraz Gilles’em Deleuzem.

Bibliografia

 1. Austin, John Langshaw. 1993. „Jak działać słowami”. W John Langshaw Austin. Mówienie i poznawanie. Tłum. B. Chwedeńczuk. Warszawa: PWN.
 2. Benjamin, Walter. 2012. „O pojęciu historii”. W Walter Benjamin. Konstelacje. Wybór tekstów. Tłum. A. Lipszyc. Kraków: UJ.
 3. Bergson, Henri. 1913. O bezpośrednich danych świadomości. Tłum. K Bobrowska. Warszawa: Księgarnia E. Wende i spółka.
 4. Deleuze, Gilles, Félix Guattari. 2015. Kapitalizm i schizofrenia II. Tysiąc plateau. Tłum. S. Królak, P. Laskowski, M. Janik. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 5. Deleuze, Gilles. 1999. Bergsonizm. Tłum. P. Mrówczyński. Warszawa: KR.
 6. Deleuze, Gilles. 2012. Nietzsche i filozofia. Tłum. B. Banasiak. Łódź: Officyna.
 7. Deleuze, Gilles. 2016. Krytyka i klinika. Tłum. B. Banasiak, P. Pieniążek. Łódź: Officyna.
 8. Foucault, Michel. 1987. Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Tłum. H. Kęszycka. Warszawa: PIW.
 9. Ginzburg, Carlo. 1989. “Clues: Roots of an Evidential Paradigm.” W Carlo Ginzburg. Clues, Myths, and the Historical Method. Z włoskiego tłum. J. Tedeschi, A.C. Tedeschi. Baltimore: The John Hopkins University Press.
 10. Kafka, Franz. 1974. Proces. Tłum. B. Schulz. Warszawa: PIW.
 11. Nietzsche, Friedrich. 1993. Pisma pozostałe. 1862–1875. Tłum. B. Baran. Kraków: Inter-Esse.
 12. Nietzsche, Friedrich. 2003. Z genealogii moralności. Tłum. L. Staff. Kraków: Zielona Sowa.