O niebezpieczeństwach fetyszyzacji – czyli komu zawdzięczamy rewolucje technologiczne?

Main Article Content

Maciej Grodzicki

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie argumentów pracy Marianny Mazzucato Przedsiębiorcze państwo, w kontekście dorobku ekonomii neoschumpeteriańskiej. Autorka ukazuje kluczową rolę instytucji państwa w kreowaniu przełomowych technologii i podważa przekonanie o innowacyjności jako wyłącznego przymiotu prywatnych przedsiębiorstw.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grodzicki, M. (2017). O niebezpieczeństwach fetyszyzacji – czyli komu zawdzięczamy rewolucje technologiczne?. Praktyka Teoretyczna, 24(2), 179-193. https://doi.org/10.14746/prt.2017.2.8
Dział
RECENZJE
Biogram autora

Maciej Grodzicki, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytet Jagielloński ul. prof. S. Łojasiewicza 4 30-348 Kraków

Maciej J. Grodzicki - pracownik Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ. Prowadzi badania na SPRU, University of Sussex oraz na Uniwersytecie w Bremie, poświęcone znaczeniu globalnych łańcuchów wartości dla postępu technicznego i nierówności międzynarodowych.

Bibliografia

 1. Aghion, Philippe i Howitt, Peter. 1992. „A Model of Growth Through Creative Destruction.” Econometrica 60(2): 323–351.
 2. Amsden, Alice H. 1989. Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. New York: Oxford University Press.
 3. Baran, Paul A. i Sweezy, Paul M. 1966. Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order. New York: NYU Press.
 4. Bontems, Vincent K. 2014. „What Does Innovation Stand for? Review of a Watchword in Research Policies.” Journal of Innovation Economics & Management 15(3): 39–57.
 5. Chang, Dae-Oup. 2013. „Labour and the ‘Developmental State’: A Critique of the Developmental State Theory of Labour.” W Beyond the Developmental State: Industrial Policy into the Twenty-first Century, B. Fine, J. Saraswati, D. Tavasci (red.). London: Pluto Press.
 6. Chang, Ha-Joon. 2002. Globalization, Economic Development and the Role of the State. London: Zed Books.
 7. Cumbers, Andrew. 2012. Reclaiming Public Ownership: Making Space for Economic Democracy. London: ZED Books.
 8. Dosi, Giovanni. 1982. „Technological Paradigms and Technological Trajectories. A Suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change, Research Policy 11(3): 147–162.
 9. Evans, Peter B. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton: Princeton University Press.
 10. Fine, Ben. 2013. „Beyond the Developmental State: An Introduction.” W Beyond the Developmental State: Industrial Policy into the Twenty-first Century, B. Fine, J. Saraswati, D. Tavasci (red.). London: Pluto Press.
 11. Freeman, Christopher. 1987. „Technical Innovation, Diffusion and Long Cycles of Economic Development.” W The Long-Wave Debate, T. Vasko (red.), Berlin: Springer Verlag, 295–312.
 12. Freeman, Christopher, Clark, John i Soete, Luc. 1982. Unemployment and Technical Innovation: A Study of Long Waves and Economic Development. London: Frances Pinter.
 13. Galbraith, John .K. 1952/1993. American Capitalism – The Concept of Countervailing Power, new Jersey: Transaction Publishers.
 14. Grossman, Gene M. i Helpman, Elhanan. 1994. Transaction Publishers Endogenous Innovation in the Theory of Growth.” Journal of Economic Perspectives 8(1): 23–44.
 15. Harvey, David. 2001. „The Marxian Theory of State.” W Spaces of Capital: Towards a Critical Geography. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 16. Harvey, David. 2004. „The ‘New’ Imperialism: Accumulation by Dispossession.” Socialist Register 40: 63–87.
 17. Harvey, David. 2015. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. London: Profile Books.
 18. Klein, Naomi. 2016. To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat. Warszawa: MUZA.
 19. Lazonick, William, Mazzucato, Mariana i Tulum, Öner. 2013. „Apple’s Changing Business Model: What Should the World’s Richest Company Do with All Those Profits?” Accounting Forum 37(4): 249–267.
 20. Malm, Andreas. 2015. Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming. London–New York: Verso.
 21. Mazzucato, Mariana. 2016. Przedsiębiorcze państwo: Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego. Tłum. Joanna Bednarek. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.
 22. Mazzucato, Mariana i Jacobs, Michael. 2016. Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth. New York: Wiley-Blackwell.
 23. Mazzucato, Mariana i Semieniuk, Gregor. 2016. „Financing Renewable Energy: Who is Financing What and Why it Matters.” SPRU Working Paper Series, SWPS 2016-12.
 24. Minsky, Hyman P. 1996. „Uncertainty and the Institutional Structure of Capitalist Economies.” Levy Economics Institute of Bard College Working Paper 155.
 25. Nelson, Richard R. i Winter, Sidney G. 1982. An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 26. Nelson, Richard R. 1988. „Institutions Supporting Technical Change in the United States.” W Technology and Economic Theory, G. Dosi, C. Freeman, R.R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete (red.). London: Pinter Publishers, 312–329.
 27. Perez, Carlotta. 1983. „Structural change and assimilation of new technologies in the economic and social systems.” Futures 15(5): 357–375.
 28. Polanyi, Karl. 1944/2010. Wielka transformacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Pradella, Lucia. 2017. „The Entrepreneurial State by Mariana Mazzucato: A Critical Engagement.” Competition and Change 21(1): 61–69.
 30. Rodrik, Dani. 2004. „Industrial Policy for the Twenty-First Century”, CEPR Discussion Papers.
 31. Schmidt, Vivien A. i Thatcher, Mark. 2013. Resilient Liberalism in Europe’s Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press.
 32. Silver, Beverly J. 2003/2009. Globalny proletariat: Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r., Warszawa: Książka i Prasa.
 33. Stiglitz, Joseph E., Lin, Justin Y. i Monga, Celestin. 2013. „The Rejuvenation of Industrial Policy.” Policy Research Working Paper No. 6628. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16845.
 34. Streeck, Wolfgang. 2016. How Will Capitalism End?: Essays on a Failing System. London–New York: Verso.
 35. Sweezy, Paul M. 1941. „The Decline of The Investment Banker.” The Antioch Review 1(1): 63–68.
 36. Varoufakis, Yannis. 2016. Globalny Minotaur. Tłum. Joanna Bednarek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 37. Wade, Robert H. 1990. Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton: Princeton University Press.