TRAINING PROFESSIONAL COMPETENCES OF LEGAL TEXT TRANSLATORS IN THE FRAMEWORK OF POSTGRADUATE STUDIES

Main Article Content

Justyna SEKUŁA

Abstract

The article presents the results of a comparative analysis of postgraduate studies in terms of training professional competences of the legal text translators, which are organized by the University of Warsaw, UNESCO – Chair for Translation Studies and Intercultural Communication of the Jagiellonian University, Adam Mickiewicz University in Poznań, the University of Wrocław as well as Nicolaus Copernicus University in Toruń. It includes a comparison of range of education within the above-mentioned studies and determines the usefulness of professional development in the form of the postgraduate studies in the later work experience.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
SEKUŁA, J. (2016). TRAINING PROFESSIONAL COMPETENCES OF LEGAL TEXT TRANSLATORS IN THE FRAMEWORK OF POSTGRADUATE STUDIES. Comparative Legilinguistics, 25, 95-109. https://doi.org/10.14746/cl.2016.25.06
Section
Articles

References

  1. Albin, Joanna. 2011. Kompetencja z punktu widzenia tłumacza, [w:] Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej, M. Piotrowska i inni (red.), s. 39-44. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.
  2. Bartoszewicz, Iwona, Małgorzewicz, Anna. 2013. Studia Translatorica 4. Kompetenzen des Translators. Theorie-Praxis-Didaktik 4. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag.
  3. Biel, Łucja. 2011. Kompetencja w zakresie świadczenia usług tłumaczeniowych a uczenie się przez projekt, [w:] Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej, M. Piotrowska i inni (red.), s. 97-99. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.
  4. Dybiec-Gajer, Joanna. 2013. Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków: Universitas.
  5. Kelly, Dorothy. 2005. A Handbook for Translator Trainers. Manchester.
  6. Kiraly, Donald. 2000. A Social Constructivist Approach to Translator Education. Empowerment from Theory to Practice. Manchester.
  7. Kościałkowska-Okońska, Ewa. 2013. Dydaktyka przekładu tekstów specjalistycznych w kontekście rozwoju kompetencji tłumaczeniowej, [w:] Rocznik Przekładoznawczy, nr 8/2013, s. 137-151. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  8. Kubacki, Artur Dariusz. 2013. Zur forensischen Kompetenz eines vereidigten Translators. [w:] Studia Translatorica 4. Kompetenzen des Translators. Theorie-Praxis-Didaktik 4. I. Bartoszewicz, A. Małgorzewicz (red.). s. 69-83. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag.
  9. Małgorzewicz, Anna. 2014. Językowe i niejęzykowe kompetencje tłumacza. Próba zdefiniowania celów translodydaktyki akadmickiej. [w:] Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik, nr 11/2014, s. 1-10. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej.
  10. Piotrowska, Maria i inni. 2012. Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.