TRAINING PROFESSIONAL COMPETENCES OF LEGAL TEXT TRANSLATORS IN THE FRAMEWORK OF POSTGRADUATE STUDIES
PDF (Język Polski)

Keywords

a translation
a legal text
development
postgraduate studies
the competence of a translator

How to Cite

SEKUŁA, J. (2016). TRAINING PROFESSIONAL COMPETENCES OF LEGAL TEXT TRANSLATORS IN THE FRAMEWORK OF POSTGRADUATE STUDIES. Comparative Legilinguistics, 25, 95–109. https://doi.org/10.14746/cl.2016.25.06

Abstract

The article presents the results of a comparative analysis of postgraduate studies in terms of training professional competences of the legal text translators, which are organized by the University of Warsaw, UNESCO – Chair for Translation Studies and Intercultural Communication of the Jagiellonian University, Adam Mickiewicz University in Poznań, the University of Wrocław as well as Nicolaus Copernicus University in Toruń. It includes a comparison of range of education within the above-mentioned studies and determines the usefulness of professional development in the form of the postgraduate studies in the later work experience.
https://doi.org/10.14746/cl.2016.25.06
PDF (Język Polski)

References

Albin, Joanna. 2011. Kompetencja z punktu widzenia tłumacza, [w:] Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej, M. Piotrowska i inni (red.), s. 39-44. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.

Bartoszewicz, Iwona, Małgorzewicz, Anna. 2013. Studia Translatorica 4. Kompetenzen des Translators. Theorie-Praxis-Didaktik 4. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag.

Biel, Łucja. 2011. Kompetencja w zakresie świadczenia usług tłumaczeniowych a uczenie się przez projekt, [w:] Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej, M. Piotrowska i inni (red.), s. 97-99. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.

Dybiec-Gajer, Joanna. 2013. Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków: Universitas.

Kelly, Dorothy. 2005. A Handbook for Translator Trainers. Manchester.

Kiraly, Donald. 2000. A Social Constructivist Approach to Translator Education. Empowerment from Theory to Practice. Manchester.

Kościałkowska-Okońska, Ewa. 2013. Dydaktyka przekładu tekstów specjalistycznych w kontekście rozwoju kompetencji tłumaczeniowej, [w:] Rocznik Przekładoznawczy, nr 8/2013, s. 137-151. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kubacki, Artur Dariusz. 2013. Zur forensischen Kompetenz eines vereidigten Translators. [w:] Studia Translatorica 4. Kompetenzen des Translators. Theorie-Praxis-Didaktik 4. I. Bartoszewicz, A. Małgorzewicz (red.). s. 69-83. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag.

Małgorzewicz, Anna. 2014. Językowe i niejęzykowe kompetencje tłumacza. Próba zdefiniowania celów translodydaktyki akadmickiej. [w:] Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik, nr 11/2014, s. 1-10. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej.

Piotrowska, Maria i inni. 2012. Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.