Kontakt

Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski
Piotr Franciszek Neumann OCD
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Piotr Franciszek Neumann OCD

Wsparcie techniczne

Pressto