Zespół redakcyjny

Redaktorzy

Ks. Feliks Lenort, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

OCD Piotr Franciszek Neumann, Polska

Piotr Topolewski, WT, UAM, Polska

Anna Stępniewska, Polska