Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski

Aktualny numer

Nr 13 (2018)
Opublikowany 2021 grudnia 16

ARCHIWUM CZASOPISMA                                     
„Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” jest czasopismem wydawanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy tom ukazał się w 2003 roku. Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom z zakresu historii Kościoła w Wielkopolsce w jej granicach historycznych. Nie ogranicza się do dziejów Kościoła rzymskokatolickiego, lecz jest otwarte również na przeszłość innych wspólnot chrześcijańskich, zwłaszcza obecnych w tej części Polski licznych wspólnot ewangelickich. Ponad tysiącletnia historia chrześcijaństwa oraz rozległy obszar ziemi wielkopolskiej stwarzają wciąż nowe możliwości badawcze. Nasze czasopismo chce być miejscem publikowania nowych prac, będących wynikiem podejmowania kolejnych badań.

INDEKSOWANE W:
CEJSH, PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 5
DOI:
10.14746/e ISSN: 1731-0679 PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Ogłoszenia

Finansowanie czasopismaRozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski Nr 1(2003), Nr 2(2006), Nr 10(2015)  – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Więcej…

2018 grudnia 19
Wyświetl wszystkie wydania