Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Tematyka nadsyłanych artykułów powinna dotyczyć historii Kościoła katolickiego względnie innych Kościołów chrześcijańskich, jakie w przeszłości istniały na obszarze Wielkopolski. Teksty powinny być nigdzie dotąd nie publikowane i stanowić istotny wkład w rozwój badań nad dziejami kościelnymi na ziemi wielkopolskiej.

Od strony formalnej obowiązuje logiczna struktura, naukowy język i odpowiednio zredagowane przypisy. Należy załączyć streszczenie w języku polskim oraz słowa klucze.

Nadesłane artykuły podlegają recenzji dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku jednej recenzji negatywnej, decyzję o dopuszczeniu tekstu do druku podejmuje zespół redakcyjny. W przypadku, gdy obie recenzje są negatywne, tekst nie może być dopuszczony do publikacji.

Autor nie otrzymuje honorarium, a jedynie jeden egzemplarz czasopisma oraz pięć egzemplarzy własnego opublikowanego artykułu.

W związku z wprowadzeniem przez Redakcję zapory ghostwriting i guest authorship prosimy poszczególnych autorów o wskazanie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania przesłanego do publikacji artykułu (z określeniem ich afiliacji oraz podaniem zakresu ich udziału), a także o podanie informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowaniem. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej, do których należą ghostwriting i guest authorship, będą ujawniane.

Autorzy powinni przestrzegać przepisów „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994).

 

Prawa autorskie

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo