Kościół św. Franciszka z Asyżu i klasztor Franciszkanów w Poznaniu w latach 1947-1957

Main Article Content

Salezy Bogumił Tomczak

Abstrakt

IW 1947 r., po 111 latach nieobecności, powrócili do Poznania franciszkanie i objęli swój dawny klasztor i kościół pw. św. Franciszka z Asyżu, zniszczony w czasie II wojny światowej w 75%. Do 1957 r. zdołali odbudować kaplicę Matki Bożej Loretańskiej, kościół i  klasztor. Od samego początku prowadzili działalność duszpasterską w swoim kościele, ponadto głosili misje ludowe i rekolekcje w wielu parafiach. Na życzenie arcybiskupa poznańskiego Walentego Dymka w 1949 r. zaprowadzili stały dyżur spowiadania. Nawiązując do starej tradycji zapoczątkowanej przez św. Franciszka z Asyżu, od 1949 r. w okresie Bożego Narodzenia budują okazały żłóbek, który przyciąga wielkie rzesze wiernych. Znaczniejsze uroczystości kościelne uświetniali swoim śpiewem klerycy poznańskiego seminarium duchownego i chór pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomczak, S. B. (2018). Kościół św. Franciszka z Asyżu i klasztor Franciszkanów w Poznaniu w latach 1947-1957. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (13), 73-105. https://doi.org/10.14746/e.2018.13.4
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Archiwum Klasztoru Braci Mniejszych w Poznaniu: Kronika Klasztoru OO. Franciszkanów w Poznaniu, maszynopis bez sygnatury.
 2. Archiwum Klasztoru Braci Mniejszych w Poznaniu: Zapiski do kroniki klasztornej o. Romualda Warzechy, rękopis bez sygnatury.
 3. Jan z Komorowa, Kronika Zakonu Braci Mniejszych obserwantów (1209-1536), Kalwaria Zebrzydowska 2014.
 4. Kroniki Bernardynów poznańskich, oprac. S.B. Tomczak, J. Wiesiołowski, Poznań 2002.
 5. Chadam A., Poznań, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 266-274.
 6. Czechlewski M.P., Wielkie organy Michała Englera Młodszego w kościele bernardynów w Poznaniu, „Studia Franciszkańskie”, 18 (2008), s. 317-327.
 7. Dolczewski Z., Działalność warsztatu intarsjerskiego brata Hilariona z Poznania, „Studia Muzealne”, R. VIII, Poznań 1970, s. 59-87.
 8. Figuła-Czech J., Leśniewska D., Odbudowa i rekonstrukcja kościoła i klasztoru OO. Bernardynów, „Kronika Miasta Poznania”, 2005, nr 2.
 9. Kantak K., Bernardyni polscy, t. 2, Lwów 1933.
 10. Leksykon duchowości franciszkańskiej, Kraków–Warszawa 2016.
 11. Noryśkiewicz J.K., Sekularyzacja klasztoru OO. Bernardynów w Poznaniu. Wspomnienie w setną rocznicę, „Kronika Miasta Poznania”, R. 12 (1934), nr 2.
 12. Raport o stratach wojennych Poznania 1939-1945, red. A. Sakson, A. Skarzyński, Poznań 2008.
 13. Tomczak S.B., Jan Kapistran Szysiecki, zasłużony bernardyn poznański z przełomu XVII i XVIII stulecia, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 9 (2014), s. 127-152.
 14. Tomczak S.B., Kult Matki Bożej Loretańskiej u Franciszkanów (OFM) w Poznaniu, [w:] Kult Pani Ziemi Wejherowskiej w Duchowej Stolicy Kaszub. Materiały z sesji naukowej z okazji X-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Wejherowskiej, Wejherowo, 4 czerwca 2009, red. A.R. Sikora, Wejherowo 2010, s. 100-109.