Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu na przełomie wieków XX i XXI

Main Article Content

Aleksandra Pudelska

Abstrakt

Przypadające w bliskim odstępie czasu trzy rocznice (powołania Akademii Lubrańskiego w 1518 r., założenia Muzeum Archidiecezjalnego w 1898 r., zakończenia modernizacji Muzeum we wrześniu 2007 r.) stwarzają Muzeum Archidiecezjalnemu w Poznaniu okazję do krytycznego spojrzenia na jego kondycję i działalność w minionym czasie. W tym artykule skupiono się na okresie drugiej połowy XX wieku i pierwszych dekadach wieku XXI. Zwrócono uwagę na ważny moment usamodzielnienia się placówki poprzez oddzielenie od istniejącego do tej pory łącznie Archiwum i Muzeum oraz powołanie odrębnego dyrektora, któremu powierzono przede wszystkim zorganizowanie muzealnej ekspozycji i opiekę konserwatorską nad zabytkami całej archidiecezji. Zadania te zostały wykonane, co zapoczątkowało dobry okres działalności Muzeum – funkcjonowała otwarta dla publiczności ekspozycja z wystawą stałą i zmieniającymi się wystawami czasowymi, otwarto nowy oddział, dobrze prosperowała pracownia konserwatorska. Zmiany ustrojowe, wejście Polski do wspólnoty Unii Europejskiej oraz objęcie rządów w archidiecezji przez nowego arcybiskupa stworzyły nowe możliwości działania dla Muzeum. W tej chwili Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu to licząca się w mieście placówka kulturalna współpracująca z wieloma instytucjami nauki i kultury, z bogatym programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz wartościową ofertą kulturalną dla każdego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pudelska, A. (2018). Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu na przełomie wieków XX i XXI. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (13), 161-178. https://doi.org/10.14746/e.2018.13.6
Dział
Articles

Bibliografia

  1. Lewandowski M., Pracownia konserwatorska Muzeum Archidiecezjalnego, „Kronika Miasta Poznania”, 2005, nr 2, s. 342-348.
  2. Michalak H., Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu. Powstanie, rozwój i jego znaczenie dla kultury środowiska, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań 1985 (mps).
  3. Przewoźny W., Pudelska A., Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Poznań 1987.
  4. Pudelska A., Blaski i cienie historii Muzeum Sztuki Kościelnej na Zamku Poznańskim, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 9 (2014), s. 271-288.
  5. Pudelska A., Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, [w:] J. Skuratowicz, Akademia Lubrańskiego. Pomnik wielkopolskiej kultury i nauki, wyd. II zaktualizowane, Poznań 2017, s. 75-86.
  6. Skuratowicz J., Akademia Lubrańskiego. Pomnik wielkopolskiej kultury i nauki, wyd. II zaktualizowane, Poznań 2017.
  7. Tomaszkiewicz S., Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, „Poznańskie Studia Teologiczne”, t. 3 (1981), s. 445-446.
  8. Wilczyński L., Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu w okresie II Rzeczypospolitej, „Poznańskie Studia Teologiczne”, t. 15 (2003), s. 191-209.