„Wdzięczność jest pamięcią serca” – reminiscencje w 100. rocznicę urodzin Księdza Profesora Mariana Wolniewicza
PDF

Słowa kluczowe

ks. Marian Wolniewicz
Biblia poznańska
działalność dydaktyczno- formacyjna

Jak cytować

Mikołajczak, M. (2018). „Wdzięczność jest pamięcią serca” – reminiscencje w 100. rocznicę urodzin Księdza Profesora Mariana Wolniewicza. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (13), 179–184. https://doi.org/10.14746/e.2018.13.7

Abstrakt

Niniejszy artykuł służy przypomnieniu kapłana, który w szczególny sposób zapisał się w historii polskiego Kościoła i przez wiele lat był związany z Wielkopolską. Przypomniano działalność dydaktyczno-formacyjną ks. Wolniewicza, a najwięcej uwagi poświęcono jego działalności translatorskiej, której owocem jest starannie przygotowana edycja tzw. Biblii poznańskiej.

https://doi.org/10.14746/e.2018.13.7
PDF

Bibliografia

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami, red. M. Peter (Stary Testament), M. Wolniewicz (Nowy Testament), wyd. 2 poprawione, t. I: Poznań 1982, t. II: Poznań 1984, t. III: Poznań 1987.

Benedykt XVI, Encyklika: Deus caritas est, Wrocław 2005.

Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Radom 2007.

Benedykt XVI, Caritas in veritate, Wrocław 2009.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Kraków 2010.

Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, Wrocław 2012.

Franciszek, Lumen fi dei, Kraków 2013.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Poznań 2013.

Franciszek, Encyklika Laudato si’, Wrocław 2015.

Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, Kraków 2016.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Poznań 1980.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Częstochowa 1987.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Katowice 1998.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html [dostęp: 30.11.2018].

Gądecki S., Arcybiskup Metropolita Poznański Dr Stanisław Gądecki, na Jubileusz Księdza Profesora Mariana Wolniewicza, w: Scriptura Sacra Posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz Octogenario Dedicata, Poznań 2002, s. 9-11.

Wolniewicz M., Studium Pisma św. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu w latach 1835-1939 , Sprawy Biblijne, z. 22, Poznań–Warszawa–Lublin 1969.

Wolniewicz M. (współautor), Katechizm religii katolickiej, t. 1-2, Poznań 1968.

Wolniewicz M. (współautor), Dzieje Bożego objawienia. Praca zbiorowa, Poznań 1968.

Wolniewicz M. (autorstwo i redakcja), Współczesna biblistyka polska 1945-1970. Praca zbiorowa pod red. J. Łacha i ..., Warszawa 1972: (cz. 1: Ósmy Kongres Biblistów Polskich, s. 1-232; cz. 2: Powojenna biblistyka polska, s. 233-502).

Wolniewicz M. (współautor), Ze stołu Słowa Bożego. Komentarze do trzyletniego cyklu czytań mszalnych. Praca zbiorowa, Poznań 1972.

Wolniewicz M. (współautor i redakcja), Les sciences bibliques en Pologne après la guerre 1945-1970. Travail collectif sous la redaction de l’abbé ... (trad. Irena Szalay, Marcel Sztafrowski), Varsovie 1974.

Wolniewicz M. (współredakcja), Zanim otworzysz Biblię. Praca zbiorowa pod red. Michała Petera (Stary Testament) i ... (Nowy Testament), Poznań 1981.

Wolniewicz M. W kręgu Nowego Przymierza, Poznań 1985.

Wolniewicz M., Ojczyzna Jezusa. Kraj, ludzie i dzień powszedni, Katowice 1986.

Wolniewicz M., Wczoraj i dzisiaj Biblii. (O tekście Pisma Świętego), Radiowa Katecheza Biblijna t. 1, Gniezno 1994.

Wolniewicz M., Autobiografia, w: Scriptura Sacra Posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz Octogenario Dedicata, Poznań 2002, s. 253-333.