Sanktuaria archidiecezji poznańskiej – rola, zadania, znaczenie

Main Article Content

Maciej Brzeziński

Abstrakt

The focus of the article are the shrines located within the present boundaries of the Poznań Archdiocese. The definition of the term “shrine” is discussed followed by deliberation of the role and significance of sacred places in the light of the canon law and the statutes of two archdiocesan synods held in 1968 and 2004-2008, respectively. A classification of the sacred places of the Poznań Archdiocese is proposed taking into consideration different scholarly criteria. The role of the custodian of a shrine and the meaning of pilgrimages and religious tourism are also presented.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Brzeziński, M. (2018). Sanktuaria archidiecezji poznańskiej – rola, zadania, znaczenie. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (11), 303-319. https://doi.org/10.14746/e.2016.11.11
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Adamczyk J., Urząd rektora sanktuarium, „Prawo Kanoniczne” 56 (2013) nr 2, s. 63-89.
 2. Adamczyk J., Wokół prawnej definicji sanktuarium, „Prawo Kanoniczne” 57(2014) nr 3, s. 65-82.
 3. Bilska-Wodecka E., Mróz F., Sanktuaria Pańskie. Zarys problematyki, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 16 (2005), s. 115-128
 4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008: zwołany i przeprowadzony przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, t. 2: Statuty [zespół red. dokumentów synodalnych Zdzisław Fortuniak et al.], : Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2008.
 5. Hołodok S., Koronacje wizerunków Najświętszej Maryj Panny, „W Służbie Miłosierdzia”, nr 7/2007, http://www.wsm.archibial.pl/wsm34/art.php?id_artykul=423 [dostęp: 17.06.2016].
 6. Kodeks Prawa Kanonicznego 1983, Poznań 1983.
 7. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003.
 8. Mróz F., Sanktuaria świętych i błogosławionych w Polsce – zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 648, „Ekonomiczne Problemy Usług”, Nr 66, 2011.
 9. Statuty Archidiecezjalnego Synodu Diecezjalnego odprawionego pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa dra Antoniego Baraniaka Metropolity Poznańskiego w dniach 4 czerwca, 12 września i 12 października milenijnego roku 1968 w Bazylice Archikatedrze w Poznaniu, Poznań 1972.
 10. Syczewski T., Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, „Rocznik Teologii Katolickiej” t. VII, Rok 2008, s. 144-152.
 11. Tobolski B., W miasteczku nad Orlą, „Przewodnik Katolicki” nr 11, 18.03.2007, s. IV-V (dodatek: „Metropolia Poznańska”)
 12. Wiesiołowski J., Funkcjonowanie poznańskiego kultu pątniczego w kościele Bożego Ciała (kon. XV – pocz. XVII wieku), „Kronika Miasta Poznania”, nr 3-4, 1992, s. 128-159.