Fantazja, emocje, refleksja. Bajki w warsztacie nauczyciela etyki

Main Article Content

Joanna Danszczyk
Magdalena Folda
Magdalena Glicka
Joanna Gościniak
Daniel Jakubowski
Justyna Klak
Ewa Nowak
Bogumił Rudawski
Aneta Tomczak

Abstract

Opowieści w konwencji bajki z przesłaniem filozoficznym, ailment mogą znacząco wzbogacić warsztat nauczyciela etyki, który przymierza się do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Starannie dobrana bajka, zaprezentowana przez nauczyciela (lub uczniów) w sposób sceniczny, może wzbudzić nie tylko zainteresowanie (i kluczowe w filozofii) zdziwienie (Martens, 2003), ale także tzw. dysonans poznawczy w zetknięciu z kontrowersją, dylematem lub konfliktem racji czy dóbr

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Danszczyk, J., Folda, M., Glicka, M., Gościniak, J., Jakubowski, D., Klak, J., Nowak, E., Rudawski, B., & Tomczak, A. (2011). Fantazja, emocje, refleksja. Bajki w warsztacie nauczyciela etyki. ETHICS IN PROGRESS, 2(1), 45-51. https://doi.org/10.14746/eip.2011.1.8
Section
Polish Bonus

References

 1. Camhy, D. G. (2007). Philosophical dialogue as foundation of innovative learning. W: D. G. Camhy (Ed.), Philosophical foundations of innovative learning. Proceedings oft the International Conference on Philosophy for Children. Sankt Augustin: Akademia Verlag, ss. 230-237.
 2. Cohen, M. (2008). Philosophical tales. New Jersey: John Wiley Blackwell Publishing.
 3. Damasio, A. (1999). The feeling of what happens. New York: Harcourt Bracer & Co.
 4. Habermas, J. (1981, 2010). Philosophical notes on Moral Judgment Theory. W: G. Lind, H.A. Hartmann, & R. Wakenhut (Eds.), Moral Judgments and social education. 2nd Edition. New Brunswick & London 2010: Transaction Publishers, ss. 3-20.
 5. Habermas, J. (1983). Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
 6. Lind, G. (2002, 2009). Moral list lehrbar. München: Oldenbourg.
 7. Nowak, E. (2002). Autonomia jako zasada etyczności. Kant, Fichte, Hegel. Wrocław: WUWr.
 8. Piaget, J. (1981). Intelligence and affectivity. Trans. T.A. Brown & C.E: Kaegi. Palo Alto: Annual Reviews, Inc.
 9. Piquemal, M. & Laguatriere, Ph. (2003). Les philo-fables. Paris: Albin Michel.
 10. Piquemal, M. & Laguatriere, Ph. (2004). Philo fabelhaft. 63 Fabeln aus aller Welt und ihre philosophische Bedeutung. Kempen: Moses Verlag.
 11. Piquemal, M. (2004). Bajki filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Muchomor.
 12. Sharp, A. M. (2007). The classroom community of inquiry and the education of emotions. W: D. G. Camhy (Ed.), Philosophical foundations of innovative learning. Proceedings oft the International Conference on Philosophy for Children. Sankt Augustin: Akademia Verlag, ss. 84-94.
 13. Stamm, I. (2007). Zwischen Neurobiologie und Sozialethik. Oldenbourg: BIS-Verlag der Universität Oldenbourg.
 14. Wygotski, L. (1989). Myślenie i mowa. Warszawa: PWN.