Towards Masculinity As an Ethical Project. An Outline of the Philosophical and Social Situation
PDF (Język Polski)

Keywords

gender
masculinity
male
ethics
queer

How to Cite

Górecki, P. (2018). Towards Masculinity As an Ethical Project. An Outline of the Philosophical and Social Situation. ETHICS IN PROGRESS, 8(2), 110–122. https://doi.org/10.14746/eip.2017.2.9

Abstract

The article is an attempt at addressing the problem of "masculinity" as a historically privileged category in the social and philosophical tradition. In the dichotomous gender system, femininity is usually valued as aesthetic quality, while masculinity stands as an ethical value. This distinction, suggesting the subordinated and disadvantaged position of "femininity" derives from ancient philosophy and biblical tradition and was strengthened not only by philosophical writings but also by symbolic, legal, economic and social practices. By sketching a review of positions and confronting the stereotypical image of "masculinity" with the complex reality of multiple forms of masculine expressions, the article brings the situation of "masculinity" in the world organized by the phallogocentric symbolic order.

https://doi.org/10.14746/eip.2017.2.9
PDF (Język Polski)

References

Agacinski S. 2000. Polityka płci, przeł. M. Falski. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Arcimowicz K. 2003. Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda – fałsz–stereotyp. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Arystoteles. 1979. O rodzeniu się zwierząt, przeł. P. Siwek. Warszawa: PWN.

Bednarek J. 2012. "Powrót 'rzeczywistości'”, w: A. Gajewska (red.), Teorie wywrotowe. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie (227-240).

Bem S. L. 2000. Męskość kobiecość. O różnicach wynikających z płci, przeł. S. Pikiel. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Berggren K. 2015. "Lepka męskość: poststrukturalizm, fenomenologia i podmiotowość w krytycznych studiach nad męskością", przeł. W. Śmieja. Teksty Drugie 2, 2(2015):353-380.

Bourdieu P. 2004. Męska dominacja, przeł L. Kopcewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Connell R. 1995. Masculinities. Cambridge: Polity Press.

Fejes F. 1992. "Masculinity as Fact: A Review of Empirical Mass Communication Research on Masculinity", w: S. Craig (Ed.), Men, Masculinity and the Media. London: Sage (9-22).

Frank E. 2014. "The Meaning Of Male Body Depilation to a Modern Masculinity Body Project." Men and Masculinities 17 (3):278-298.

Halperin D. 2012. "Jak uprawiać historię męskiego homoseksualizmu?", przeł. J. Bednarek, w: A. Gajewska (red.), Teorie wywrotowe. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie (605-662).

Holter Ø. G. 2005. "Social Theories for Researching Men and Masculinities: Direct Gender Hierarchy and Structural Inequality", w: M. Kimmel, J. Hearn, & R. W. Connell (Eds.), Handbook of Studies on Men & Masculinities. London: Sage Publications (15-34).

Jaxa-Rożen H. 2006. "Podmiot feministyczny w koncepcjach Luce Irigaray, Julii Kristevy oraz Donny Haraway", w: A. Zawiszewska (red.), Gender w weekend. Warszawa: Fundacja Feminoteka (333-342).

Karlsson G. 2015. "Męskość jako projekt: kilka uwag psychoanalitycznych", przeł. F. Mazurkiewicz. Teksty Drugie 2 (2):381-407.

Kochanowski J. 2004. Fantazmat zróżNICowany. Socjologiczne studium prze-mian tożsamości gejów. Kraków: Universitas.

Lis B. 2015. Gejowskie (nie)męskości. Normy płciowe a strategie tożsamościowe gejów. Gdańsk: Katedra.

Mizielińska J. 2004. "Nasze życie, nasze rodziny, nasze wartości, czyli jak walczyć z moralną paniką w ponowoczesnych czasach?", w: Z. Sypniewski & B. Warkocki (red.), Homofobia po polsku. Warszawa: Sic! (113-136).

Mizielińska J. 2006. Płeć/ciało/seksualność. Od feminizmu do teorii queer. Kraków: Universitas.

Platon. 1958. Państwo, przeł. W. Witwicki, t. 2, Warszawa: PWN.

Phillips J. A. 1984. Eve: The History Of An Idea. San Francisco: Harper & Row.

Reeser T. 2010. "Theorizing Masculinity", w tegoż, Masculinities in Theory: An Introduction. Chichester: Wiley–Blackwell (17-54).

Saco D. 1992. "Masculinity as Signs: Poststructural Feminist Approaches to the Study of Gender", w: S. Craig (Ed.), Men, Masculinity and the Media. London: Sage (23-30).

Szczepaniak M. 2005. "Męskość w opresji? Dylematy męskości w kulturze Zachodu", w: E. Durys & E. Ostrowska (red.), Gender: wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze. Kraków: Rabid (25-38).

Truchlińska B. 2008. "Filozoficzno-kulturowe aspekty problemu męskości", w: A. Radomski & B. Truchlińska (red.), Męskość w kulturze współczesnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (41-57).

Winiarska A. 2008. "Mężczyzna. Znaczy: Kto?", w: A. Radomski & B. Truchlińska (red.), Męskość w kulturze współczesnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (25-32).

Wójtewicz A. 2014. Ciało w kulturze konsumpcji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.