Techniczne ulepszanie ludzkich możliwości

Main Article Content

Julia Stanek

Abstract

W niniejszym tekście skoncentrujemy się, wbrew obecnym trendom w literaturze przedmiotu, na jednej z rzadziej dyskutowanych pod kątem etycznym i społecznym postaci ulepszania natury ludzkiej, to jest na udoskonalaniu ludzkich możliwości przy pomocy innowacyjnych urządzeń technicznych. W kontekście interfejsów mózg-komputer przyjrzymy się najpierw działaniu i możliwościom, a następnie potencjalnym problemom związanym z jednym z ciekawszych wynalazków ostatnich lat – tzw. „inteligentnymi okularami”, których najbardziej znanym przykładem są Google Glass

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Stanek, J. (2015). Techniczne ulepszanie ludzkich możliwości. ETHICS IN PROGRESS, 6(1), 188-201. https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.13
Section
Core topics-related articles

References

 1. Azuma, R. 1993. “Tracking Requirements for Augmented Reality.” Communications of the ACM 36(7): 50-51.
 2. Buchanan, A. E. 2011. Beyong humanity? The Ethics of Biomedical Enhancement. Oxford: Oxford University Press.
 3. Cosmides, L. & Tooby, J. 1992. “Cognitive Adaptations for Social Exchange.” W J. H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby (eds.), The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. New York: Oxford University Press: 163-228.
 4. Dawkins, R. 1982. The Extended Phenotype. Oxford: Oxford University Press.
 5. Dennett, D. C. 1995. Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life. Harmondsworth: Penguin.
 6. Fukuyama, F. 2004. Koniec człowieka: konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Tłum. B. Pietrzyk. Kraków: Znak.
 7. Gould, S. J. 1996. The Mismeasure of Man. New York: W. W. Norton & Co.
 8. Habermas, J. 2003. Przyszłość natury ludzkiej: czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? Tłum. M. Łukasiewicz. Warszawa: Scholar.
 9. Heyes, C. M. 2003. “Four Routes of Cognitive Evolution.” Psychological Review 110: 713-727.
 10. Jebari, K. 2013. “Brain Machine Infterface and Human Ehhacement – an Ethical Review.” Neuroethics 6 (3): 617-625.
 11. Jones, D. E. 2000. An Instinct for Dragons. New York: Routledge.
 12. Lumsden, Ch. J. 1988. “Psychological Development: Epigenetic Rules and GeneCulture Coevolution.” W K. B. MacDonald (ed.), Sociobiological Perspectives on Human Development. New York: Springler–Verlag.
 13. Rouse, R. A. 2012. Is Someone Watching You Through Your Webcam? A Study on the Awareness and Concern of Webcam Hacking. May 2012. Dostęp: http://www.campatch.com.
 14. Rose, S., Lewontin, R. C., & Kamin, L. J. 1984. Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature. Harmondsworth: Penguin.
 15. Sandel, M. 2014. Przeciwko udoskonaleniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej. Tłum. O. Siara. Warszawa: Kurhaus.
 16. Song, C. et al. 2010. “Limits of Predictability in Human Mobility.” Science 327: 1018-1021.
 17. Tooby, J. & Cosmides, L. 1990. “On the Universality of Human Nature and the Uniqueness of the Individual: The Role of Genetics and Adaptation.” Journal of Personality 58Ł 17-67.
 18. Wilson, E. O. 1988. O naturze ludzkie. Tłum. B. Szacka. Warszawa: PIW.
 19. Wilson, E. O. 2002. Konsiliencja. Jedność wiedzy. Tłum. J. Mikos, Warszawa: Zysk i S-ka.
 20. Yung, K. et al. 2015. “Internet Addiction Disorder and Problematic Use of Google Glass in Patient Treated at a Residential Substance Abuse Treatment Program.” Addictive Behaviors 41: 58–60.