Vol. 6 No. 1 (2015)

Content

- -
5
Contents
PDF

Preface

Marta Soniewicka, Adriana Warmbier
6-11
Preface
https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.1
PDF

Core topics-related articles

Julian Huxley
12-16
Transhumanism
https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.2
PDF
Julian Huxley
17-22
Transhumanizm
https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.3
PDF (Język Polski)
Adriana Warmbier
23-37
Moral Perfection and the Demand for Human Enhancement
https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.4
PDF
Marta Soniewicka
38-55
Transhumanizm: kilka uwag na temat filozoficznych źródeł sporu o ideę biomedycznego ulepszania moralnego
https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.5
PDF (Język Polski)
Ivars Neiders
56-71
Can There Be Post-Persons and What Can We Learn From Considering Their Possibility?
https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.6
PDF
Wojciech Lewandowski
72-84
Biokonserwatyzm i preferencja status quo
https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.7
PDF (Język Polski)
Justyna Holocher, Urszula Kosielińska-Grabowska
85-118
Dopuszczalność ulepszania natury ludzkiej (enhancement)
https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.8
PDF (Język Polski)
Aiden Sisler
119-139
‘Co-Emergence’ In Ecological Continuum: Educating Democratic Capacities Through Posthumanism as Praxis
https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.10
PDF
Błażej Kmieciak
141-153
W stronę chirurgii zarodka: Socjoprawne aspekty innowacyjnych technik wspomaganego rozrodu
https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.11
PDF (Język Polski)
Beata Płonka
154-184
Cechy psychiczne człowieka a idee transhumanizmu
https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.12
PDF (Język Polski)
Julia Stanek
188-201
Techniczne ulepszanie ludzkich możliwości
https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.13
PDF (Język Polski)
Roberto Franzini Tibaldeo
225-238
The Heuristics of Fear: Can the Ambivalence of Fear Teach Us Anything in the Technological Age?
https://doi.org/10.14746/eip.2015.1.9
PDF