Choroba psychiczna - cierpienie, które zmieniło prawo

Main Article Content

Błażej Kmieciak

Abstract

Throughout history, patients of psychiatric institutions were often treated improperly. These individuals were isolated, humiliated and excluded. On the other hand treatment frequently contravenes the subjective/agentrelative positions and rights of people with mental disorders in implementing so-called positive changes. The perception of improper handling of cited group of patients sometimes constituted the beginning stage of the activities, aimed at taking responsible care of people with schizophrenia or depression. That concern also has a unique character, involving the necessity to continue to take coercive action against the patient. The paper is intended to depict the past and current situation of psychiatric institution patients. It will also present the fundamental principles that currently exist for the protection of the rights of people treated in these hospitals.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kmieciak, B. (2014). Choroba psychiczna - cierpienie, które zmieniło prawo. ETHICS IN PROGRESS, 5(2), 115-128. https://doi.org/10.14746/eip.2014.2.9
Section
Moral Self and Environment: Difficult Interrelations

References

 1. Bielicka, J. 2010. „Refleksje wykładowcy”. W Białek, I. et al. (red.), Moja wędrówka. Refleksje studentów i wykładowców UJ o chorobie psychicznej i studiowaniu. Kraków: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Bilikiewicz, A. 2006. „Zarys psychiatrii oraz jej miejsce w kulturze i wśród innych dyscyplin nauki”. W Blikiewicz, A. (red.), Psychiatria – podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.
 3. Balter, M. 2001. Dziecko niczyje. Warszawa: Wydawnictwo BIS.
 4. Belin, S. 2001. Schizofrenia. Jak pobudzić rozwój osobowości pacjenta. Tłum. J. Kubitsky. Gdańsk: GWP.
 5. Boratyńska, M. & Konieczniak, P. 2003. Prawa pacjenta. Bydgoszcz: Wydawnictwo Difin.
 6. Bujny, J. 2007. Prawa pacjenta – między autonomią a paternalizmem.Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 7. Coelho, P. 2009. „Odpoczywając w więzieniu.” W Grace, P. et al., Wolność –istota bycia człowiekiem. Warszawa: Wyd. G + J.
 8. Cohen, J. & Levi, S. 1998. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. Czyj pacjent? Tłum. Ł. Święcicki. Warszawa: PARPA.
 9. Duda, J. 2006. Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.Warszawa: Lexis Nexis.
 10. Grochowski, L. 1990. „Początki nauczania dzieci upośledzonych i zorganizowanej opieki nad moralnie zaniedbanymi”. W Mauersberg, S. (red.), Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej. Warszawa: PWN.
 11. Goffman, E. 2011. Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 12. Gut, A. 2010. Eutanazja – ukryte ludobójstwo pacjentów szpitali psychiatrycznych w Kraju Warty i na Pomorzu w latach 1939–1945.Warszawa: http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/2/730/Eutanazja. Dostęp z dn. 4.07.2012.
 13. Katolo, A. 2012. Eutanazja i eugenika - doświadczenia hitlerowskie. Gliwice: Instytut Globalizacji.
 14. Kępiński, A. 1970. „Prognoza psychiatryczna”. Znak 190: 241.
 15. Kępiński, A. 2001. Rytm Życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 16. Kępiński, A. 2010. „Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego jako strażnik ładu społecznego”. W Moczuk, E. & Sagan, B., III Forum Socjologów Prawa. Rzeszów: WPiA.
 17. Kępiński, A. 2011. „Prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego - historia i współczesność”. W Maciaszek, J. & Bucoń, P. (red.), Ochrona zdrowia psychicznego - wybrane zagadnienia społeczno prawne. Janów Lubelski: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 18. Kępiński, A. 2010. „Poszanowanie praw małoletniego pacjenta w szpitalu psychiatrycznym a doświadczenie choroby psychicznej”. W PłonkaSyroka, B. & Skrzypek, M. (red.), Doświadczanie choroby w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych.Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich.
 19. Kurowski, K. 2010. „Ewolucja regulacji prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie problematyki praw osób niepełnosprawnych”. W Podgórska-Jahnik, D. (red.), Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 20. Michalik, G. 2008. „Historia psychiatrii. Od prehistorii do końca starożytności w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym”. W PłonkaSyroka, B. (red.), Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich.
 21. Mik, C. 1998. Wprowadzenie do prawa międzynarodowego praw człowieka. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 22. Magowska, A. 2008. „Polsko - niemieckie interakcje w zakresie psychiatrii w latach 1906–1939”. W Sachs, M., Płonka-Syroka, B., & Dross, F. (red.),Współpraca na polu medycyny między Niemcami i Polakami. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich.
 23. Półtawska, W. 2001. Stare rachunki. Częstochowa: Edycja św. Pawła.
 24. Pużyński, S. 1995. „Problemy etyczne i prawne stosowania leków psychotropowych w świetle postanowień międzynarodowych”. W Siwiak-Kobayashi, M. & Leder, S. (red.), Psychiatria i etyka. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
 25. Ryn, Z. 2015. Eugeniusz Brzezicki – psychiatra (1890-1974). Kraków: Medycyna Praktyczna – Psychiatria.
 26. Świtaj, P. 2005. „Piętno choroby psychicznej”. Postępy Psychiatrii i Neurologii 14.
 27. Totsuika, E. 1990. “The History of Japanese Psychiatry and the Rights ofMental Patients.” Psychiatrie Bulletin 14.
 28. Veggebrerg, S. K. 1998. Leczenie umysłu. Warszawa: Prószyński i S-ka