Etyka utylitarystyczna Petera Singera – szanse i możliwości przekształcenia praw zwierząt

Main Article Content

Alicja Dłużewicz

Abstract

This article is an attempt to redefine and extend basic terms of law, such as “person” or “justice,” to include self-conscious, non-human animals in the moral community. This need arises due to the evolution of our moral thinking, which is related to the process of recognition. Support for animals coming under the protection of law can be provided by Peter Singer's utilitarian ethics, which shows the importance of respecting other’s interests and giving them the possibility of living under decent conditions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dłużewicz, A. (2014). Etyka utylitarystyczna Petera Singera – szanse i możliwości przekształcenia praw zwierząt. ETHICS IN PROGRESS, 5(1), 124-136. https://doi.org/10.14746/eip.2014.1.11
Section
Polish Bonus

References

 1. DeGrazia, D. 2011. „O byciu osobą poza gatunkiem «homo sapiens»”. W: P. Singer (red.). 2011. W obronie zwierząt. Tłum. M. Betley. Warszawa: Czarna Owca.
 2. Elżanowski, A., & Pietrzykowski, T. 2013. „Zwierzęta jako nieosobowe podmioty prawa”. Forum Prawnicze, nr 1 (15). Warszawa: Utriusque Iuris, ss. 18–27.
 3. Foucault, M. 1998. Nadzorować i karać . Narodziny więzienia. Tłum. T. Komendant. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 4. Jameson, D. 2011. „Jedząc śmiejące się zwierzę”. W: P. Singer (red.). 2011. W obronie zwierząt. Tłum. M. Betley. Warszawa: Czarna Owca.
 5. Kozak, P. 2009. „Teologia biopolityczna Giorgio Agambena”. Diametros (21): 96–113.
 6. Lang, W. 1989. Prawo i moralność. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 7. McMahan, J. 2012. Etyka zabijania. Tłum. J. Bednarek, K. Kus . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Nowak, E. 2013. „Szechita. Studium z genealogii, praktyki i transgatunkowej etyki zabijania”. Edukacja Etyczna, nr 6. Dostęp: http://www.edukacjaetyczna.pl/images/pdffiles_articles/Szechita._Studium_z_genealogii,_praktyki_i_transgatunkowej_etyki_zabijania.pdf,30.03.2014.
 9. Rawls, J. 2009. Teoria sprawiedliwości. Wyd. 2, zmienione. Tłum. M. Panucik, J. Pasek, A. Romaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Singer, P. 2004. Wyzwolenie zwierząt. Tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 11. Singer, P. 2007. Etyka praktyczna. Wyd. 2. Tłum. A. Sagan. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 12. Singer, P. (red.) 2011. W obronie zwierząt. Tłum. M. Betley. Warszawa: Czarna Owca.