Personal Love

Main Article Content

Marian Grabowski

Abstract

This paper presents the concept of personal love in the Bible according to Nicolai Hartmann and Max Scheler. On this background the notion of sexual love as personal love according to Karol Wojty³a is discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Grabowski, M. (2014). Personal Love. Filozofia Chrześcijańska, 11, 7-25. https://doi.org/10.14746/fc.2014.11.01
Section
Osoba i miłość

References

  1. Grabowski M., Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.
  2. Hartmann N., Osobowość, w: Wypisy z „Etyki”, red. M. Grabowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1999.
  3. O miłości, red. M. Grabowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
  4. Scheler M., Istota i formy sympatii, PWN, Warszawa 1980.
  5. Szamot M., Oto ty, Adamie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
  6. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 1986.