Kontakt

Poznańskie Studia Slawistyczne
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

studiaslawistyczne@gmail.com

Główna osoba do kontaktu

Krystyna Pieniążek-Marković
Prof. UAM dr hab.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej ,
Tel. (061) 829 45 19

Wsparcie techniczne

Pressto