Kontakt

"Poznańskie Studia Slawistyczne"

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Fredry 10

61-701 Poznań, Polska

e-mail: studiaslawistyczne@gmail.com

Główna osoba do kontaktu

Krystyna Pieniążek-Marković
Prof. UAM dr hab.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Tel. (061) 829 45 19

Wsparcie techniczne

Pressto