OPIS CZASOPISMA

„Poznańskie Studia Slawistyczne” są półrocznikiem współwydawanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (wcześniej wydawane przez Wydawnictwo Naukowe UAM). Czasopismo zostało powołane na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM przez Instytut Filologii Słowiańskiej, gdzie rozwijane są badania z obszaru Słowiańszczyzny południowej, Bałkanów słowiańskich w ich niesłowiańskim kontekście oraz bohemistyki. Pierwszy numer ukazał się w 2011 roku. W czasopiśmie zamieszczamy oryginalne i wcześniej niepublikowane prace dotyczące całej Słowiańszczyzny: południowej, zachodniej i wschodniej. Każdy numer czasopisma poświęcony jest innej tematyce i prowadzony przez innego redaktora tematycznego. Zagadnienia wybrane jako temat przewodni numeru stanowią odpowiedź na aktualne wyzwania humanistyki. Dyscypliną wiodącą dla czasopisma jest literaturoznawstwo, jednak realizując numery monograficzne sięgamy po konteksty językoznawcze, kulturoznawcze, historii, historii sztuki, religii czy socjologii. Prezentujemy zatem badania interkulturowe i interdyscyplinarne, reprezentujące różnorodne metodologie i różnorodne perspektywy badawcze. Łamy czasopisma otwarte są na naukowy dialog i polemikę. Publikujemy recenzowane artykuły i eseje naukowe oraz artykuły recenzyjne (które także kierowane są do recenzji). Czasopismo współtworzone jest przez międzynarodowy zespół ekspertów (Radę Naukową), międzynarodowe grono autorów (zwykle ponad połowa autorów afiliowana jest w ośrodkach zagranicznych) oraz międzynarodowe grono recenzentów (w tym gronie dominują eksperci zagraniczni). W skład Zespołu Redakcyjnego wchodzą badacze z cenionych ośrodków naukowych z krajów słowiańskich i niesłowiańskich (Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Francja, Macedonia, Niemcy, Rosja, Serbia). Publikujemy we wszystkich językach słowiańskich oraz po angielsku, niemiecku czy włosku. Nad stroną redakcyjną każdego języka czuwa odrębny redaktor – native speaker danego języka. Do każdego artykułu dołączony jest abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim, a w ostatnich numerach także noty o autorach. Prace redakcyjne i upowszechniające publikowane w czasopiśmie artykuły prowadzone są przez pracowników afiliowanych w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM (redaktor naczelna, zastępca redaktor naczelnej, sekretarz, administrator baz danych, redaktorzy językowi).

INDEKSOWANE W:

CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, ARIANTA, PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20
 ICV 2018 = 89.71

Poznań Slavic Studies are indexed on the 'A' list of international journals for the Humanities by the Italian Evaluation Agency of University and Research (ANVUR).

DOI: 10.14746/pss
ISSN (Print) 2084-3011  ISSN (Online) 2450-2731
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Nr 17 (2019): Sztuka i demokracja

Opublikowane: 2019-11-06

Sztuka i demokracja (słowo od redakcji)

Krystyna Pieniążek-Marković

7-11

Wyświetl wszystkie numery