Pressto.

Nagłowek strony

Aktualności

Finansowanie czasopisma

 

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Poznańskie Studia Slawistyczne” realizowane przy współudziale PTPN w ramach umowy 668/P-DUN/2016 (t. 10-13 ) oraz 728/P-DUN/2017 (za lata 2017-2018) ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 
Opublikowane: 2017-11-26
 

Call for Papers: Słowiańskie oświecenie – swoistość i typowość

 
Redakcja „Poznańskich Studiów Slawistycznych” zaprasza do nadsyłania tekstów do numeru poświęconego pamięci zmarłego niedawno prof. Józefa Tomasza Pokrzywniaka  
Opublikowane: 2017-08-10 Więcej...
 

Call for Papers: Habent sua fata libelli

 
Tytuł tomu stanowi powszechnie znane, nie tylko w zachodnim kręgu kulturowym, łacińskie powiedzenie habent sua fata libelli –  „księgi mają swoje losy”. Swoje losy, często bardzo skomplikowane, intrygujące i warte opisania ma bardzo wiele tekstów z obszaru piśmiennictwa słowiańskiego, pozostającego w obrębie zarówno wschodniego, jak i zachodniego kręgu kulturowego. Poddawane różnym historycznym próbom i wyzwaniom dziejów, czasami nawet indoktrynacji i niszczycielskim zapędom, piśmiennictwo słowiańskie zdołało się obronić i dziś stanowi niezwykle cenną część dziedzictwa kulturalnego Europy. Właśnie losom rękopisów i inkunabułów powstałych na różnych obszarach Słowiańszczyzny chcielibyśmy poświęcić kolejny tom „Poznańskich Studiów Slawistycznych”.  
Opublikowane: 2016-05-09 Więcej...
 
1 - 3 z 3 elementów


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo