Redaktor naczelna

prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Zastępca redaktor naczelnej

prof. UAM dr hab. Marzanna Kuczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Sekretarz redakcji

dr Urszula Kowalska-Nadolna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Administracja baz danych

dr Magdalena Baer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska, Polska

Rada naukowa

prof. Tatjana Đurišić-Bečanović, Faculty of Philosophy, University of Montenegro, Nikšić, Montenegro

prof. Reinhard Ibler, Faculty of Language, Literature, Culture, University of Giessen, Germany

prof. Katica Ivanković, Faculty of Humanities and Social Science, University of Zagreb, Croatia, Chorwacja

prof. Sanjin Kodrić, Faculty of Philosophy, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Bośnia i Hercegowina

prof. Zvonko Kovač, Faculty of Humanities and Social Science, University of Zagreb, Croatia prof. Georges Mink, International Council for Central and East European Studies, Recherche émérite au C.N.R.S. (ISP), College of Europe Natolin Campus, Chorwacja

prof. Georges Mink, International Council for Central and East European Studies, Recherche émérite au C.N.R.S. (ISP), College of Europe Natolin Campus

prof. Izabela Lis-Wielgosz, Faculty of Polish and Classical Philology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, Polska

prof. Cvijeta Pavlović, Faculty of Humanities and Social Science, University of Zagreb, Croatia, Chorwacja

prof. Tanja Popović, Faculty of Philology, University of Belgrade, Serbia,

prof. Kleo Protohristova, Faculty of Philology, University of Plovdiv „Paisii Hilendarski”, Bulgaria, Bułgaria

prof. Andrej N. Sobolev, Foreign Languages and Cultures, Philipps University of Marburg, Germany, Niemcy

prof. Lidija Stojanović , Faculty of Philology, Ss. Cyril & Methodius University in Skopje,Macedonia, Macedonia

prof. Zheng Tiwu, Institute of Literary Studies, Shanghai International Studies University, China

prof. Bogusław Zieliński, Faculty of Polish and Classical Philology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, Polska

Language Editors

Katharina Bauer (język niemiecki), Zvonko Dimoski (język macedoński), Agata Firlej (język polski), Juraj Foltán (język słowacki), Tatiana Ganekova (język rosyjski), Adriana Kovacheva (język bułgarski), Karen Kuhn (język angielski), Jan Pešina (język czeski), Ninoslav Radaković (język chorwacki), Ana Samardžić (język serbski), Anna Skibska (język angielski)

Dotychczasowi redaktorzy tematyczni

Anna Gawarecka (PSS 1/2011)

Seweryna Wysłouch, Artur Stęplewski (PSS 2/2012)

Michał Buchowski, Joanna Rękas (PSS 3/2012 i PSS 4/2013)

Izabela Lis-Wielgosz (PSS 5/2013)

Bogusław Zieliński (PSS 6/2014)

Krystyna PieniążekMarković, Goran Rem (PSS 7/2014)

Artur Stęplewski (PSS 8/2015)

Joanna Dobosiewicz, Joanna Rękas (PSS 9/2015)

Marzanna Kuczyńska (PSS 10/2016 i PSS 15/2018)

Magdalena Koch (PSS11/2016)

Agata Firlej (PSS 12/217 i PSS 16/2019)

Krystyna Pieniążek-Marković (PSS 13/2017 i PSS 17/2019)

Mariola Walczak-Mikołajczakowa, Maya Ivanova (PSS 14/2018)