Antynomie miłości - słabość i moc. Personalne konteksty miłości agape i jej antropologiczne konsekwencje.

Main Article Content

Ryszard Kozłowski

Abstract

The issue of love: eros and agape, enriched by its praxeological dimension of caritas, is engaging as it concerns life, development, and above all the personal identity of each person. This topic was clearly highlighted by Plato in his teaching and also presented today by Benedict XVI in his encyclical Deus Caritas Est. In this study Antinomies of Love – Weakness and Power, I show personal contexts in which love is present, and at the end I focus on anthropological and cultural consequences of using such model of interpretation. Most important, however, is that love is understood in the personal area of human existence. This makes it possible to get out of love new contents and meanings.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kozłowski, R. (2014). Antynomie miłości - słabość i moc. Personalne konteksty miłości agape i jej antropologiczne konsekwencje. Filozofia Chrześcijańska, 11, 27-41. https://doi.org/10.14746/fc.2014.11.02
Section
Osoba i miłość

References

 1. Bartnik C.S., Agapetologia personalistyczna, w: tenże, Kultura i świat osoby, Lublin I999, s. I87-206.
 2. Benedykt XVI, Caritas in veritate, Rzym 2009. Benedykt XVI, Deus caritas est, Rzym 2005.
 3. Dec I., Dlaczego miłość, Wrocław I998.
 4. Jaspers K., Nietzsche a chrześcijaństwo, tłum. C. Piecuch, Warszawa I99I.
 5. Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań I994.
 6. Kierkegaard S., Czyny miłości. Kilka rozważań chrześcijańskich w postaci mów S. Kierkegaarda, tłum. A. Szwed, Kęty 2008.
 7. Kobierzycki T., Osoba. Dylematy rozwoju, Bydgoszcz I989.
 8. Kozłowski R., Bóg - Człowiek, Człowiek - Bóg. Dylematy możliwej miłości, „Zeszyty Karmelitańskie" I(62) 20I3 styczeń-marzec, s. 30-36.
 9. Kozłowski R., Kobierzycki T., Maj F., Żyć. Myśleć. Wierzyć. O związkach filozofii i teologii w refleksji personalistycznej Czesława Stanisława Bartnika, Słupsk 20I4.
 10. Nietzsche F., Antychrześcijanin, tłum. G. Sowiński, Kraków I996.
 11. Nietzsche F., Z genealogii moralności, tłum. G. Sowiński, Kraków I997.
 12. Pieper J., O miłości, nadziei i wierze, tłum. I. Gano i K. Michalski, Poznań 2000.
 13. Ratzinger J., Patrzeć na Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2005.
 14. Ratzinger J., Wiara - Prawda - Tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2004.
 15. Sawicki F., Bóg jest miłością, Pelplin 2002.
 16. Scheler M., Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa I977.
 17. Siemianowski A., Człowiek a świat wartości, Gniezno I993.
 18. Składanowski M., Ciało - dusza - duch. Myśl Josepha Ratzingera na tle współczesnej antropologii, Warszawa 20I3.
 19. Św. Augustyn, O państwie Bożym, tłum. W. Kornatowski, Warszawa I977.
 20. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, II-II, q. 27, a. 2, tłum. A. Głażewicz, Londyn I967.
 21. Żizek S., Kruchy Absolut. Czyli dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, tłum. M. Kropiwnicki, Warszawa 2009.