Love and Solitude - Confrontations

Main Article Content

Piotr Domeracki

Abstract

The article raises an issue of love and loneliness confronted with opinion, that love is the only antidote for loneliness. Its author is submitting this thesis to a precise research. The source wish of love is motivated by aiming at avoiding loneliness. The loneliness seems to be more primary phenomenon to love. This does not necessarily mean that it is not true that love can overcome loneliness. Loneliness can only give way under the pressure of perfect love. It is an attribute of God. A man authentically immersed in that Love has a capacity for overcoming of his   loneliness.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Domeracki, P. (2014). Love and Solitude - Confrontations. Filozofia Chrześcijańska, 11, 43-68. https://doi.org/10.14746/fc.2014.11.03
Section
Osoba i miłość

References

 1. Beck U., Beck-Gernsheim E., Całkiem zwyczajny chaos miłości, tłum. T. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2013.
 2. Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, tłum. M. Sutowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 3. Bierdiajew M., Fiłosofija swobodnego ducha. Problematika i apołogija christianstwa, t. 1-2, YMCA-Press, Paris 1927.
 4. Bierdiajew M., Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólnoty, tłum. H. Paprocki, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2002.
 5. Elzenberg H., Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
 6. Fromm E., O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002.
 7. Fromm-Reichmann F., Loneliness, w: The Anatomy of Loneliness, ed. J. Hartog, J.R. Audy, Y.A. Cohen, International Universities, New York 1980.
 8. Grabowski M., Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.
 9. Hage V., Ferne Frauen, Fremde Manner, ,,Die Zeit", 11.12.1987, nr 51, http://www.zeit.de/1987/51/ferne-frauen-fremde-maenner/komplettansicht [dostęp 20.02.2015].
 10. Hartmann E. von, Phanomenologie des sittlichen Bewusstseins. Prolegomena zu jeder kunftigen Ethik, C. Duncker (C. Heymons), Berlin 1879.
 11. Hildebrand D. von, Metafizyka wspólnoty. Rozważania nad istotą i wartością wspólnoty, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 12. Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Levinas E., Czas i to, co inne, tłum. J. Migasiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
 14. McGraw J.G., God and the Problem of Loneliness, ,,Religious Studies", Vol. 28, September 1992, Issue 03, s. 319-346.
 15. McGraw J.G., Intimacy and Aloneness, Vol. 1: Intimacy and Isolation, Editions Rodopi B.V., Amsterdam-New York 2010.
 16. McGraw J.G., Samotność. Studium psychologiczne i filozoficzne, tłum. A. Hankała, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2000.
 17. Merton T., Myśli w samotności - Chleb żywy, tłum. F. Zielińska, Znak, Kraków 1975.
 18. Mounier E., Personalism, transl. by P. Mairet, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1952.
 19. Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, red. J. Zabłocki, tłum. E. Krasnowolska, Biblioteka ,,Więzi", t. 11, Społeczny Instytut Wydawniczy ,,Znak", Kraków 1964.
 20. Ortega y Gasset J., Człowiek i ludzie, w: tenże, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, tłum. P. Niklewicz i H. Woźniakowski, red. S. Cichowicz, PWN, Warszawa 1982, s. 329-643.
 21. Pieper J., O miłości, tłum. I. Gano, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1983.
 22. Rosenzweig F., Gwiazda zbawienia, tłum. T. Gadacz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 23. Scheler M., Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1986.
 24. Swaan A. de, The Politics of Agoraphobia. On Changes in Emotional and Relational Management, ,,Theory and Society" 10(1981), s. 337-358.
 25. Tillich P., Osamotnienie i odosobnienie, tłum. K. Mech, ,,Znak" nr 431, kwiecień (4) 1991, s. 3-8.
 26. Tillich P., Teologia systematyczna, t. 2, tłum. J. Marzęcki, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2004.
 27. Wehrspaun M., Alternative Lebensformen und postmoderne Identitatskonstitution, w: Die »postmoderne« Familie - Familile Strategien und Familien Politik in einer Obergangszeit, Hrsg. K. Liischer, Franz Schultheis & M. Wehrspaun, Universitatsverlag Konstanz, Konstanz 1988, s. 157-168.