If I do not have love. "Humanoid" Love

Main Article Content

Agnieszka Biegalska

Abstract

Is love characteristic only of homo sapiens? Is it only man that can love and be loved? Or has there come the time of the Cyberman – an artificial life partner to have sex with, to love and to marry? The attempt of answer to these questions is based on data collected within exact sciences and humanities, and in particular on the idea of a post-biological man of  transhumanism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Biegalska, A. (2014). If I do not have love. "Humanoid" Love. Filozofia Chrześcijańska, 11, 123-138. https://doi.org/10.14746/fc.2014.11.08
Section
Osoba i miłość

References

 1. Adamski K., Transhumanizm - między utopią, biotechnologią a gnozą, „Roczniki Teologii Moralnej", t. 4(59), 2012, s. 105-129.
 2. Asimov I., Ja-robot, tłum. J. Śmiegiel, Bydgoszcz 1993. Asimov I., Roboty i imperium, tłum. P. Braiter, Poznań 2014.
 3. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Katowice 2006.
 4. Bloch P., Problem aktualności eutyfroniki, rozprawa doktorska, Katowice 2013, www.sbc. org.pl [dostęp 10.07.2014].
 5. Błoński M., Powszechna Deklaracja Praw Robotów?, www.kopalniawiedzy.pl [dostęp 01.07.2014].
 6. Borrel P., Transhumanizm. Człowiek w świecie maszyn, Francja 2012 (film).
 7. Bohme G., Antropologia filozoficzna, tłum. P. Domański, Warszawa 1998.
 8. Bostrom N., The Transhumanist FAQ. A general introduction. Version 2.1, Oxford 2003.
 9. Darwin K., O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, tłum. Z. Majlert, K. Zaćwilichowska, Warszawa 1988.
 10. Davidson R.J., Złożoność poszukiwania fizjologicznej specyficzności emocji, w: Natura emocji, red. P. Ekman, R.J. Davidson, tłum. B. Wojciszke, Gdańsk 1998, s. 205-210.
 11. Descartes R., Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1981.
 12. Ekman P., Wszystkie emocje są podstawowe, w: Natura emocji, red. P. Ekman, R.J. Davidson, tłum. B. Wojciszke, Gdańsk 1998, s. 20-25.
 13. Evans D., Can robots have emotions?, www.inf.ed.ac.uk [dostęp 29.06.2014].
 14. Evans D., Emotion. The Science of Sentiment, Oxford 2001.
 15. Evans P.C., Annunziata M., Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines, General Electric 2012.
 16. Fischer H., Anatomia miłości. Historia naturalna monogamii, cudzołóstwa i rozwodu, tłum. Joteł, Poznań 1994.
 17. Fromm E., O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, Warszawa 1992.
 18. General Theories of Love, www.sagepub.com [dostęp 14.07.2014].
 19. Gibson D.G., Glass J.I., Lartigue C., Noskov V.N., Chuang R.Y., Algire M.A., Benders G.A., Montague M.G., Ma Li, Moodie M.M., Merryman Ch., Vashee S., Krishnakumar R., Assad-Garcia N., Andrews-Pfannkoch C., Denisova E.A., Young L., Zhi-Qing Qi, Segall-Shapiro T.H., Calvey Ch.H., Parmar P.P., Hutchison III C.A., Smith H.O., Venter J.C., Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome, "Science", 2 July 2010, Vol. 329, No. 5987, pp. 52-56.
 20. Guillebaud J.-C., La Vie Vivante: contre les nouveaux pudibonds, Paris 2011.
 21. Henig R.M., Robo Love, The New York Times, December 2, 2007, www.nytimes.com [dostęp 26.06.2014].
 22. James W., What is an Emotion?, "Mind" 9(1884), p. 188-205.
 23. Kaczmarski J., Legenda o miłości, www.kaczmarski.art.pl [dostęp 21.06.2014].
 24. Kurzweil R., The Singularity Is Near, USA 2005.
 25. LeDoux J.E., Specyficzność fizjologiczna emocji - nie zapominajmy o fizjologii CUN, w: Natura emocji, red. P. Ekman, R.J. Davidson, tłum. B. Wojciszke, Gdańsk 1998, s. 215-218.
 26. Lee J.A., Colours of love: An exploration of the ways of loving, Toronto 1973.
 27. Leśmian B., Pieszczota w: tenże, Sen miałem, Warszawa-Rzeszów 2000.
 28. Levy D., Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships, New York-London-Toronto-Sydney-New Delhi-Aucland 2007.
 29. M.L. Jepsen, Czy urządzenia przyszłości będą w stanie odczytywać obrazy z naszych mózgów?, wykład dla TED, www.ted.com [dostęp 12.07.2014].
 30. Milczarek M., Z martwych was wskrzesimy. Filozofia Nikołaja Fiodorowa, Kraków 2013.
 31. More M., Transhumanism: Towards a Futurist Philosophy, "Retrieved" 16 May 2013. Murphy R., Woods D.D., Beyond Asimov: The Three Laws of Responsible Robotics, "IEEE Intelligent Systems", Vol. 24, No. 4, July/August 2009, p. 14-20.
 32. Na Zachodzie trwa debata o prawach robotów, www.pch24.pl [dostęp 01.07.2014].
 33. Od mózgu do Matriksa, z prof. Włodzisławem Duchem rozmawiał Winicjusz Schulz, „Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", Rok XXIII (XXXIX), nr 7(341), lipiec 2014, s. 10-16.
 34. Panksepp J., Podstawy emocji podstawowych, w: Natura emocji, red. P. Ekman, R.J. Davidson, tłum. B. Wojciszke, Gdańsk 1998, s. 25-30.
 35. Paweł św., Pierwszy List do Koryntian, 13,2, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Poznań 19914.
 36. Picard R., Affective Computing, MIT Press, Cambridge 1997.
 37. Picard R.W., Devinsky R.W., Dworetzky B., French J., Friedman D., Lai M., Loddenkemper T., Picard L., Reinsberger C., Sarkis R., Surges R., Tognetti S., Crowd-Sourcing a Scientific Study to Understand Autonomic Disruption in Epilepsy, poster at the 2014 Patterns Against Mortality in Epilepsy (PAME'14) Conference, Minneapolis, June 2014.
 38. Picard R.W., Emotion Research by the People for the People, "Emotion Review", Vol. 2, No 3, 2010, pp. 250-254.
 39. Sano A., Picard R.W., Comparison of Sleep-Wake Classification Using Electroencephalogram and Wrist-Worn Multi-Modal Sensor Data, 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), (To Appear) 2014.
 40. Schachter S., Singer J.E., Cognitive, social and physiological determinants of emotional state, "Psychological Review" 69(1962), p. 379-399.
 41. Stachewicz K., Człowiek i jego ethos. Studia - szkice - polemiki z antropologii filozoficznej i etyki, Poznań 2011.
 42. Stendhal, O miłości, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1929.
 43. Sternberg R.J., A Triangular Theory of Love, "Psychological Review", Vol. 93, No. 2, 1986, s. 119-135.
 44. Styczeń T., Szostek A., Miłości gdzie jesteś?, Lublin 1986.
 45. Szymborski K., Poprawka z natury. Biologia, kultura i seks, Warszawa 1999.
 46. Ślęczek-Czakon D., Problem jakości i wartości życia w sporach bioetycznych, Katowice 2004.
 47. Tischner J., Jak żyć?, Wrocław 2000.
 48. Toffler A., Szok przyszłości, Warszawa 1974.
 49. Why it is not possible to regulate robots, www.theguardian.com [dostęp 01.07.2014].
 50. Wissner-Gross A.D., A new equation for intelligence, wykład dla TED, November 17, 2013, www.ted.com, [dostęp 12.07.2014].
 51. Wissner-Gross A.D., Freer C.E., Causal Entropic Forces, "Physical Review Letters", PRL 110, 168702 (2013), p. 1-5.
 52. Wiśniewski J.L., Czy miłość to tylko (neuro) peptyd?, wykład wygłoszony dla TEDxPo- znań 3.05.2012 roku.
 53. Wojciszke B., Psychologia miłości. Intymność_ namiętność_ zaangażowanie, Gdańsk 1999.