The desire for truth: Plato’s proposal and the biblical context in the light of René Girard’s mimetic theory and the scapegoat mechanism

Main Article Content

Agnieszka Gotchold

Abstract

The paper discusses the issue of the desire for truth in Plato’s Republic, Book VII, and the Old and New Testaments with regard to Girard’s theory of mimetic desire, the scapegoat mechanism and the founding murder. Both Plato and the Bible describe outstanding individuals – Anax, Moses and Jesus – who attain truth. This causes communal envy, leading to the outbreaks of mimetic violence. However, neither Plato nor the Old Testament allow the founding murder to happen. Consequently, they depict communities which deal with strict laws and suppressed violence. It is only in the New Testament that mimetic violence fi nds its outlet in the sacrifi cial killing of Jesus Christ.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gotchold, A. (2019). The desire for truth: Plato’s proposal and the biblical context in the light of René Girard’s mimetic theory and the scapegoat mechanism. Filozofia Chrześcijańska, 16, 105-121. https://doi.org/10.14746/fc.2019.16.6
Section
Varia
Author Biography

Agnieszka Gotchold, Uniwersytet SWPS

Agnieszka Gotchold – w 2016 r. obroniła doktorat z wyróżnieniem na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją rozprawę doktorską, napisaną w języku angielskim, poświęciła recepcji mitu o Narcyzie w kulturze i literaturze Zachodu, łącząc perspektywę literaturoznawczo-kulturoznawczą z psychoanalizą freudowsko-lacanowską. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się m.in.: komparatystyka literacka, psychoanaliza, teoria i recepcja mitów oraz filozofi a kultury. Wydała dwie książki: Interdisciplinarity: A Travel through Cultures (2013) oraz The Myth of Narcissus and its Reception in Western Culture: Narcissistic Desire as a Myth of Self-Knowledge (2016).

References

  1. Biblia Tysiąclecia, red. K. Dynarski, Poznań, Warszawa 1989.
  2. Freud Z., Mojżesz i monoteizm, w: Człowiek, religia, kultura, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1967, s. 199-233.
  3. Freud Z., Totem i tabu, w: Człowiek, religia, kultura, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1967, s. 25-146.
  4. Girard R., Kozioł ofi arny, tłum. M. Goszczyńska, Łódź 1991.
  5. Girard R., Początki kultury, tłum. M. Romanek, Kraków 2006.
  6. Girard R., Widziałem szatana padającego z nieba jak błyskawica, tłum. E. Burska, Warszawa 2002.
  7. Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998.
  8. Lévinas E., O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków 2008.
  9. Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958.
  10. Platon, Platona Państwo z dodatkiem siedmiu ksiąg „Praw”, t. 1, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958.