Light from infinity - The origin of pleroma according to the woek of Ocarot Chaim (Treasures of life) by R. Chaim Vital - intoduction, translation, commentary

Main Article Content

Tomasz Sikora

Abstract

The presented text contains an introduction, translation and commentary on the stages of the manifestation of the deity and the pleromatic emanation presented in the Ocarot chajim (Treasures of Life) treatise by rabbi Chajim Vital, a disciple of Isaac Luria. This work is the most systematic display of Lurianic metaphysics. In the introduction, the author situates the position of the treaty in the broader context of Lurianic literature. Then he discusses the diff erences and similarities between the ancient Hebrew concept of prophetic spirit transmission, and the Gnostic, Platonic and Neoplatonic understanding of the process of emanation. The translated source text and commentary analyze the act of self-contraction of infi nity and the emergence of a plerome as given in the form of a dialectical game of linear and circular sefi rots until the final emergence of megaanthropos – Adam Qadmon.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sikora, T. (2021). Light from infinity - The origin of pleroma according to the woek of Ocarot Chaim (Treasures of life) by R. Chaim Vital - intoduction, translation, commentary. Filozofia Chrześcijańska, 17, 71-94. https://doi.org/10.14746/fc.2020.17.4
Section
Dział główny

References

 1. Afi lalo R., Kabbalah Dictionary, b.m. w., 2005.
 2. Anonim, Derech le-Ec chajim. Tarszimej hesber le-hawanat sefer Ec Chajim, Szaar ha-kawwanot u-moadim, Tiferet Szlomoh 5767/2007.
 3. Awiwi J., Kabalat ha-Ari, t. I-III, Jerozolima 5768.
 4. Biblia Jerozolimska, Poznań 2006.
 5. Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II, tłum. i kom. W. Myszor, Katowice 2008.
 6. Chalfon Chaim E., Milon ʻiwri kabbali, Nof Ajjalon 5758/1998.
 7. Diels H., Kranz W., Die Fragmente der Vorsokratiker, t. I, Berlin–Neuköln 1960.
 8. Eco U., Czytanie świata, tłum. M. Woźniak, Kraków 1999.
 9. Eco U., O zwierciadłach, w: U. Eco, Czytanie świata, tłum. M. Woźniak, Kraków 1999, s. 65-102.
 10. Fine L., Physician of the Soul, Healer of the Cosmos. Isaac Luria and His Kabbalistic Fellowship, Stanford 2003.
 11. Fishbane E.P., As Light Before Dawn. The Inner World of a Medieval Kabbalist, Stanford 2009.
 12. Goldberg A.M., Untersuchungen über die Vorstellung von der Schekhinah in der frühen rabbinischen Literatur, Berlin 1969.
 13. Goldberg O., Rzeczywistość Hebrajczyków, tłum. T. Sikora, Kraków 2012.
 14. Grözinger K.E., Jüdisches Denken. Theologie – Philosophie – Mystik, Frankfurt–New York 2005.
 15. Hipostaza archontów (87, 11 i n.), w: Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II, tłum. i kom. W. Myszor, Katowice 2008.
 16. Historisches Wörterbuch der Philosopie, t. IV, red. K. Gründer, Basel 1976.
 17. Idel M., Kabała. Nowe perspektywy, tłum. M. Krawczyk, Kraków 2006.
 18. Jonas H., Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Kraków 1994.
 19. Kafasjan D., Sefer Ec chajim sze be-gan, [b.m.w.] 5769/2009.
 20. Kirk G.S., Raven J.E., Schofi eld M., Filozofi a przedsokratejska, Warszawa 1999.
 21. Kohen-Alloro D., Sod ha-malbusz u-mareh ha-malaach be-sefer ha-Zohar, Jeruszalajim 1987.
 22. Kordowero M., Pardes rimmonim, Jeruszalajim 5760/2000.
 23. Meroz R., Geula ba torat ha-Ari, Jerozolima 5748.
 24. Mincha le-Sara. Mechkarim ba-fi losofi ja jehudit u-wa-qabbala mugaszim la-profesor Sara Heller Wilenski, red. M. Idel, D. Dimant, S. Rozenberg, Jeruszalajim 1994.
 25. Necker G., Einführung in die lurianische Kabbala, Frankfurt a. M. 2008.
 26. Pachter M., Circles and Straightness, w: M. Pachter, Roots of Faith and Devequt. Studies in the History of Kabbalistic Ideas, Los Angeles 2004, s. 131-184.
 27. Pachter M., Roots of Faith and Devequt. Studies in the History of Kabbalistic Ideas, Los Angeles 2004.
 28. Poimandres, tłum., kom. i wstęp W. Myszor, „Studia Theologiae Varsoviensis”, 15 (1977), nr 1,
 29. Reallexikon für Antikes und Christentum, red. Th. Klauser, t. IV, Stuttgart 1959.
 30. Roi B., Ahawat ha-Szechina. Mistika u-poetika ba – Tikkunej Zohar, Ramat Gan 5767/2007.
 31. Rudolf K., Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, tłum. G. Sowiński, Kraków 2003.
 32. Scholem G., Celem – wyobrażenie ciała astralnego, w: G. Scholem, O mistycznej postaci bóstwa, tłum. A.K. Haas, Warszawa 2010, s. 297-329.
 33. Scholem G., O mistycznej postaci bóstwa, tłum. A.K. Haas, Warszawa 2010.
 34. Scholem G., Szechina – bierno-żeński moment w bóstwie, w: G. Scholem, O mistycznej postaci bóstwa, tłum. A.K. Haas, Warszawa 2010, s. 157-226.
 35. Shuchat R., Hagigim al qabbalat Lita. Ijun be-sugijat igulim we-joszer, w: Mincha le-Sara. Mechkarim ba-fi losofi ja jehudit u-wa-qabbala mugaszim la-profesor Sara Heller Wilenski, red. M. Idel, D. Dimant, S . Rozenberg, Jeruszalajim 1994, s. 11-32.
 36. Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1958.
 37. Stoichita V.I., Krótka historia cienia, tłum. P. Nowakowski, Kraków 2001.
 38. Szaron Szatil, Ha-Ari. Sippura we-haguta szel mahapechat ha-kabbalah bi-Cefat, Tel Awiw 2007.
 39. Verman M., The Books of Contemplation. Medieval Jewish Mystical Sources, New York 1992.
 40. Vital Ch., Sefer Ocarot chajim im pejrusz Matok mi-dewasz (Księga «Skarbce życia» z komentarzem «Słodszy od miodu»), t. I, Jeruszalajim 5768/2008.