On the Destiny of Evil in Leszek Kołakowski’s Thought

Main Article Content

AGNIESZKA BIEGALSKA

Abstract

In Leszek Kołakowski’s thought, a devil is not abstract but real. What does he know about it? What do we know? How much of it do we know? It seems that Kołakowski knows it well – he speaks with it, discusses it, and defines it. As if they both were friends. ‘The devil by Kołakowski’ seems to be human-friendly and supportive. Thus, the article poses the following questions: What is the role of evil as defined by Kołakowski in human world and life? How does it work? What is its destiny?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
BIEGALSKA, A. (2021). On the Destiny of Evil in Leszek Kołakowski’s Thought. Filozofia Chrześcijańska, 18, 65-77. https://doi.org/10.14746/fc.2021.18.4
Section
Dział główny

References

 1. "1 List św. Jana", w: Biblia Tysiąclecia, https://biblia.deon.pl/ [dostęp: 9.04.2021].
 2. Dymarski Z., Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, Gdańsk 2009.
 3. Dymarski Z., Filozofia diabła Leszka Kołakowskiego, w: Studia z filozofii zła, red. R. Wiśniewski, Toruń 1999, s. 181 -195.
 4. Kłoczowski J.A., Zło czy zły?, „Znak” 1993, nr 454 (3), s. 29 -40.
 5. Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony, w: L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2012, s. 211 -223.
 6. Kołakowski L., Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009.
 7. Kołakowski L., Diabeł, w: L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2012, s. 248 -276.
 8. Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma…, w: L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma… Horror metaphysicus, tłum. T. Baszniak, M. Panufnik, Kraków 1988, s. 9 -192.
 9. Kołakowski L., Klucz niebieski albo Opowieści budujące z historii świętej zebrane ku pouczeniu i przestrodze, w: L. Kołakowski, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 107 -270.
 10. Kołakowski L., Modlitwa Heloizy, kochanki Piotra Abelarda, kanonika i teologa, w: L. Kołakowski, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990.
 11. Kołakowski L., O pożytkach diabła, w: L. Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955 -1968, t. 3, Warszawa 1989, s. 7 -13.
 12. Kołakowski L., O tak zwanym kryzysie chrześcijaństwa, w: L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2012, s. 224 -233.
 13. Kołakowski L., Pochwała niekonsekwencji, w: L. Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955 -1968, t. 2, Warszawa 1989, s. 154 -160.
 14. Kołakowski L., Stenogram z metafizycznej konferencji prasowej Demona w Warszawie dnia 20 grudnia 1963, w: L. Kołakowski, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 213 -223.
 15. Kołakowski L., Wielkie kazanie księdza Bernarda, w: L. Kołakowski, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 177 -187.
 16. Mentzel Z., Kołakowski. Czytanie świata. Biografia, Kraków 2020.
 17. Tokarski J., Obecność zła. O fi lozofii Leszka Kołakowskiego, Kraków 2016.