The phenomenological paradigm of Gestalt psychotherapy
PDF (Język Polski)

Keywords

phenomenology
Gestalt
awareness
contact
intentionality
time

How to Cite

JAWOR, M. . (2021). The phenomenological paradigm of Gestalt psychotherapy. Filozofia Chrześcijańska, 18, 111–128. https://doi.org/10.14746/fc.2021.18.6

Abstract

This article examines the influence of the assumptions of the phenomenological method on the shape of Gestalt psychotherapy. Therefore, a comparative analysis of the main ideas of Edmund Husserl’s  philosophy and the basic assumptions of Gestalt psychotherapy was performer. The strenght and importance of the underlying connections are indicated by both research methods used in Gestalt therapy: the directness of experiencem „suspedding” one’s own beliefs, horizontal description, and categories related to awareness: contact intentionality and „here and now” experience.

https://doi.org/10.14746/fc.2021.18.6
PDF (Język Polski)

References

Ablewicz T., Dwie fenomenologie (Husserl – Perls) oraz ich funkcje w pedagogicznym procesie badawczym – tekst dedykowany pamięci Profesor Teresy Bauman, „Badania Jakościowe w Pedagogice” 2017, t. 2, s. 46 -64.

Buczyńska -Garewicz H., Metafizyczne rozważania o czasie, Kraków 2003.

Clarkson P., Mackewn J., Perls, tłum. J. Giczela, Gdańsk 2005.

Derrida J., Różnia (diff érence), tłum. J. Skoczylas, w: Drogi współczesnej filozofii, red. M.J. Siemek, Warszawa 1978, s. 374 -411.

Dębowski J., Główne pojęcia bezzałożeniowości, „Studia Filozoficzne” 1987, nr 2, s. 3 -19.

Francesetti G., Gecele M., Roubal J., Podejście psychoterapii Gestalt do psychopatologii, w: Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu, red. G. Francesetti, M. Gecele, J. Roubal, tłum. L. Kalita, S. Pikiel, A. Sawicka -Chrapkiwicz, A. Uściłowska, Gdańsk 2016, s. 79 -98.

Gołaszewski F., Intersubiektywność w ujęciu Martina Bubera i Edmunda Husserla. Porównanie teorii, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2015, nr 4, s. 407 -420.

Husserl E., Badanie logiczne, t. II, cz. II, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2000.

Husserl E., Filozofia jako ścisła nauka, tłum. W. Galewicz, Warszawa 1992.

Husserl E., Idea fenomenologii, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2014.

Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. D. Gierulanka, Warszawa 1974.

Husserl E., Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, tłum. S. Walczewska, Toruń 1999.

Husserl E., Medytacje kartezjańskie z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena, tłum. A. Wajs, Warszawa 1982.

Husserl E., Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, tłum. J. Sidorek, Warszawa 1989.

Hycner R., Jacobs L., Terapia w dialogu. Od psychologii self do terapii Gestalt, tłum. K. Makaruk, D. Przygucka, Warszawa 2020.

Judycki S, Co to jest fenomenologia, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 1993, nr 1, s. 25 -38.

Kępiński A., Rytm życia, Kraków–Warszawa 1983.

Maciejczak M., Odniesienie świadomości do rzeczy według Husserla, „Studia Philosophiae Christianae” 2009, nr 2, s. 103 -117.

Marion J.L., Będąc danym. Esej z fenomenologii donacji, tłum. W. Starzyński, Warszawa 2007.

Paruzel -Czachura M., Między psychologią, psychoterapią a filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt, Sopot 2015.

Perls F., Ego, hunger and aggression. The beginnig of Gestalt therapy, New York 19692.

Perls F., Heff ferlin R., Goodman P., Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality, New York 19943

Perls L., Living at the Boundary. The Collected Works of Laura Perls. Edited by Joe Wysong, New York 1992.

Sills Ch., Fish S., Lapworth Ph., Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt, tłum. E. Bielawska-Batorowicz, Warszawa 1999.

Spagnuolo Lobb M., Perspektywa rozwojowa w psychoterapii. Polifoniczny rozwój dominiów, w: Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu, red. G. Francesetti, M. Gecele, J. Roubal, tłum. L. Kalita, S. Pikiel, A. Sawicka -Chrapkiwicz, A. Uściłowska, Gdańsk 2016, s. 135 -157.

Spagnuolo Lobb M., Podstawy i rozwój psychoterapii Gestalt we współczesnym kontekście, w: Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu, red. G. Francesetti, M. Gecele, J. Roubal, tłum. L. Kalita, S. Pikiel, A. Sawicka -Chrapkiwicz, A. Uściłowska, Gdańsk 2016, s. 41 -75.

Stachowski R., Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych, Warszawa 2000.

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Kraków 19922.

Waligóra M., Wstęp do fenomenologii, Kraków 2013.

Yontef G., Awareness Dialogue & Process: Essays on Gestalt Therapy, New York 1991.