Man and loneliness
PDF (Język Polski)

How to Cite

Stachewicz, K. (2022). Man and loneliness. Filozofia Chrześcijańska, 19, 127–132. https://doi.org/10.14746/fc.2022.19.7

Abstract

Piotr Domeracki "Horyzonty i perspektywy monoseologii.
Filozoficzne studium samotności" (Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018)

https://doi.org/10.14746/fc.2022.19.7
PDF (Język Polski)