Der - som formelt subjekt i dansk

Main Article Content

Andrzej Szubert

Abstract

The article is an attempt at describing the use and meaning of one of the small but meaningful Danish words - der. It endeavours to present the syntactic role and the semantic meaning of der in a sentence. The final part of the article contains a comparison of der and del, which can be used similarly in some functions, as in the det-kl0vning compared to the der-kløvning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szubert, A. (2007). Der - som formelt subjekt i dansk. Folia Scandinavica Posnaniensia, 9, 49-58. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11282
Section
Linguistics

References

 1. Afzelius, O. m. fl. 1986. Dansk grammatikfor udlcendinge. København.
 2. Brink, L. 1997. Den danske der-konstruktion. Danske Studier 1997, 32-83.
 3. Diderichsen, P. 1946. Elementcer dansk grammatik. København.
 4. Dyhr, M. 1978. Die Satzspaltung im Dänischen und Deutschen. Tübingen.
 5. Falster Jakobsen, L., Olsen, J. 1980. Zur Technik der kontrastiven Beschreibung, dargestellt an dt. „es“ und dän. „det“/ „der“. Kopenhagener Beiträge zur Germanistischen Linguistik 16, 92-180.
 6. Frost Olesen, G. 1982. På vej mod kommunikationens grammatik. København.
 7. Galberg Jacobsen, H., Skyum-Nielsen, P. 1996. Dansk sprog. En grundbog. Århus.
 8. Hansen, E. 1967. Sprogiagttagelse. København.
 9. Hansen, E. 1971a. Jensen er nede i postkassen med et brev. Danske Studier 1971, 5-36.
 10. Hansen, E. 1971b. Sprogets mekanisme. København.
 11. Hansen, E. 1973. Hvor er det nu min stjeme tindrer. I: Magister Stygotii betcenkninger over det danske
 12. sprog (af samme forfatter). København, 210-213.
 13. Hansen, E. 1974. De nye der-konstruktioner. I: Festskrifttil Kristian Haid (red. af P. Andersen m.fl.). København, 391-404.
 14. Hansen, E. 1975. Noget om intet. I: At fcerdes med sproget. Iagttagelser og synspunkter. (=Dansk Sprognaävns skrifter 9). København, 113-137.
 15. Hansen, E. 1984. Dcemonemes port. 3. udg. København.
 16. Hansen, E. 1988. Der og som. Nyt fra Sprognævnet 1988/3, 7-9.
 17. Hansen, E. 1983. Det pleonastiske ”at”. Danske Studier 1983, 61-80.
 18. Hansen, E. 1995. Saetningskløvning i moderne dansk. Danske Studier 1995, 126-146.
 19. Hansen, E., Lund, J. 1983. Sæt tryk på. Syntaktisk tryk i dansk. København.
 20. Hansen, G. 1971. Dansk sproglære for seminarier. 4. udg. København.
 21. Hansen, Ä. 1967. Moderne dansk. Bind I-III. København.
 22. Hoffman Jensen, T. 1964. Gjellerups sproglære 3. København.
 23. Løj, M. 1971. Fleksivlcere. En Studie- og arbejdsbog. København.
 24. Munck Nordentoft, A. 1972a. Hovedtræk af dansk grammatik. Ordklasser. København.
 25. Munck Nordentoft, A. 1972b. Hovedtrcek af dansk grammatik. Syntaks. København.
 26. Nølke, H. 1984. Clefting in Danish. NyS 14/84, 72-111.
 27. Rajnik, E. 1978. Zarys gramatyki języka duńskiego. Poznań.
 28. Rajnik, E. 1999. Gramatyka języka duńskiego. Morfologia. Poznań.
 29. Søby Kristensen, P. 1972. Lingvistik. København.