Pressto.

Page Header

Var lever bestämdhetsformer som dörra kvar?

Lars-Gunnar Andersson

Abstract


.

Keywords


Sociolingvistik; Dialektologi; Språkförändring; Morfologi; Grammatiskt genus; Sociolinguistics; Dialectology; Language change; Morphology; Grammatical gender

Full Text:

References


Andersson, Lars-Gunnar. 1985. Fult språk. Stockholm: Carlsson.

Andersson, Lars-Gunnar. 1994. ”Göteborgska – inte alltid så enkelt”. I: Kotsinas, Ulla-Britt & John Helgeander (red.): Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden. MINS 40. Stockholm: Stockholms universitet, 280–290.

Modéer, Ivar. 1946. Studier över slutartikeln i starka femininer (= Uppsala universitets årsskrift 1946: 2). Uppsala: Lundequistiska bokhandeln.

Pamp, Bengt. 1978. Svenska dialekter. Stockholm: Natur och Kultur.

Teleman, Ulf. 2003. Tradis och funkis. Stockholm: Nordstedts ordbok.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 102 PDF (Svenska) - 88

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Lars-Gunnar Andersson