Var lever bestämdhetsformer som dörra kvar?
PDF (Svenska)

Keywords

Sociolingvistik
Dialektologi
Språkförändring
Morfologi
Grammatiskt genus
Sociolinguistics
Dialectology
Language change
Morphology
Grammatical gender

How to Cite

Andersson, L.-G. (2011). Var lever bestämdhetsformer som dörra kvar?. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 23–32. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3635

Abstract

.
PDF (Svenska)

References

Andersson, Lars-Gunnar. 1985. Fult språk. Stockholm: Carlsson.

Andersson, Lars-Gunnar. 1994. ”Göteborgska – inte alltid så enkelt”. I: Kotsinas, Ulla-Britt & John Helgeander (red.): Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden. MINS 40. Stockholm: Stockholms universitet, 280–290.

Modéer, Ivar. 1946. Studier över slutartikeln i starka femininer (= Uppsala universitets årsskrift 1946: 2). Uppsala: Lundequistiska bokhandeln.

Pamp, Bengt. 1978. Svenska dialekter. Stockholm: Natur och Kultur.

Teleman, Ulf. 2003. Tradis och funkis. Stockholm: Nordstedts ordbok.