Var lever bestämdhetsformer som dörra kvar?

Main Article Content

Lars-Gunnar Andersson

Abstract

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Andersson, L.-G. (2011). Var lever bestämdhetsformer som dörra kvar?. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 23-32. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3635
Section
Articles

References

  1. Andersson, Lars-Gunnar. 1985. Fult språk. Stockholm: Carlsson.
  2. Andersson, Lars-Gunnar. 1994. ”Göteborgska – inte alltid så enkelt”. I: Kotsinas, Ulla-Britt & John Helgeander (red.): Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden. MINS 40. Stockholm: Stockholms universitet, 280–290.
  3. Modéer, Ivar. 1946. Studier över slutartikeln i starka femininer (= Uppsala universitets årsskrift 1946: 2). Uppsala: Lundequistiska bokhandeln.
  4. Pamp, Bengt. 1978. Svenska dialekter. Stockholm: Natur och Kultur.
  5. Teleman, Ulf. 2003. Tradis och funkis. Stockholm: Nordstedts ordbok.