Published: 2015-10-13

Od redakcji / Editorial

Sylwia Schab, Dominika Skrzypek, Piotr Zborowski

5-6

Tabula Gratulatoria

Sylwia Schab, Dominika Skrzypek, Piotr Zborowski

7-10

Publikacje Witolda Maciejewskiego / Publications by Witold Maciejewski

Sylwia Schab, Dominika Skrzypek, Piotr Zborowski

17-22

Wielokropek

Jerzy Pogonowski

211-229