The creation of a dying language

Main Article Content

Thomas Lundén

Abstract

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lundén, T. (2011). The creation of a dying language. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 143-153. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3645
Section
Articles

References

 1. Elenius, Lars & Lantto, Patrik & Enbusk, Matti (esd.). 2009. Fredens konsekvenser. Samhällsförändringar i norr efter 1809. (= Studier i norra Europas historia 7). Luleå: Luleå tekniska universitet.
 2. Elenius, Lars. 2001. Både finsk och svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen. Umeå: Umeå University.
 3. Eng, Torbjörn. 2001. Det svenska välde: ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte. (= Studia historica Upsaliensia 0081-6531; 201). Uppsala: Acta Universitatis
 4. Upsaliensis.
 5. Galloy, Pierre. 1965. Les finnois en Suède. In: Europa Ethnica 1965:2, 48–52.
 6. Haavio-Mannila, Elina & Suolinna, Kirsti. 1971. Studier kring gränsen i Tornedalen. Nordiska Rådet, Nordisk utredningsserie 7/1971.
 7. Hansegård, Nils Erik. 1968a. Tvåspråkighet eller halvspråkighet. Stockholm: Aldus.
 8. Hansegård, Nils Erik. 1968b. Yttrande om Mattias Kenttäs och Erik Weintz’ på uppdrag av Skolöverstyrelsen 1968 verkställda utredning ”Lärarutbildningen och den finsktalande befolkningen i Norrbotten
 9. (LUR 13)”. Mimeogr.
 10. Hansegård, Nils Erik. 2000. Dialekt eller språk. Om de västsamiska och norrbottensfinska skriftspråken. Uppsala: Uppsala universitet, Finsk-ugriska institutionen, Ursus 7.
 11. Haparandabladet/Haaparannanlehti, Haparanda . Sept. 4, 2009.
 12. Hederyd, Olof. 1992. Tornedalens historia. 3, Haparanda efter 1809: kommunhistoria utgiven med anledning av Haparandas 150-årsjubileum av Olof Hederyd. Haparanda: Birkkarlen.
 13. Hyltenstam, Kenneth. 1999. Begreppet språk och dialekt – om meänkielis utveckling till eget språk. In: Hyltenstam, Kenneth (ed.). Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv. Lund: Studentlitteratur, 98–137.
 14. Jaakkola, Magdalena. 1973. Språkgränsen. En studie i tvåspråkighetens sociologi. Stockholm: Aldus/Bonniers.
 15. Kenttä, Mattias & Erik Weintz. 1968. Lärarutbildningen och den finsktalande befolkningen i Norrbotten: utredning verkställd på uppdrag av Skolöverstyrelsen (= LUR 13). Stockholm: Skolöverstyrelsen.
 16. Klockare, Sigurd. 1982. Norrbottniska språkstriden 1888–1958. I Klockare, Sigurd & Wande Erling (eds.). Finska språket i Tornedalen. Finska språket i Sverige. Stockholm: Föreningen Norden
 17. & Kulturfonden för Sverige och Finland & Finn-Kirja, 40–73.
 18. Lundén, Thomas. 1966. The Finnish-speaking population of Norrbotten (Sweden). In: Europa Ethnica 1966:3, 98–102.
 19. Lundén, Thomas. 1969. Die finnische Volksgruppe in Schweden. In: Handbuch der europäischen Volksgruppen, bearb. von Manfred Straka. Wien – Stuttgart: Braumüller, 597–601.
 20. Lundén, Thomas. 2004. On the boundary. About humans at the end of territory. Stockholm: Södertörn University College.
 21. Lundén, Thomas. 2009. Language landscapes and static geographies in the Baltic Sea Area. In: Andrén, M. & Lundkvist, T. & Söhrman, I. & Vajta, K. (eds.). Cultural identities and national borders. Centre for European Research, Göteborg University, 85–102.
 22. Proposition 1998/99:143 (a proposition by Swedish Government).
 23. Slunga, Nils. 1965. Staten och den finskspråkiga befolkningen i Norrbotten. Luleå: Tornedalica 3.
 24. Spiliopoulou Åkermark, Sia & Huss, Leena. 2006. Ten years of minority discourse in Sweden. In: Spiliopoulou Åkermark, Sia (eds.). International obligations and national debates: Minorities around the Baltic Sea. Mariehamn: The Åland Islands Peace Institute, 545–587.
 25. Steg mot en minoritetspolitik. Betänkande av minoritetsspråkskomittén. Statens Offentliga Utredningar 1997. Regeringkansliet förvaltningsavdelding, Stockholm, No 1997:192–193. Stockholm: Allmänna Förlaget.
 26. Tenerz, Hugo. 1963. Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd under förra hälften av 1900-talet jämte språkdebatten. Stockholm (Strängnäs): Strängnäs tryckeri.
 27. Vaattovaara, Johanna. 2009. Språk och identitet i svenska och finska Tornedalen. In: Elenius, Lars & Lantto, Patrik & Enbuske, Matti (eds.). Fredens konsekvenser. Samhällsförändringar i norr efter 1809. (= Studier i norra Europas historia 7). Luleå: Luleå tekniska universitet, 97–108.
 28. Wahlberg, Marianne. 1996. Jordens förbannelse. En kulturell studie av moderniseringsprocessen i Norrbotten. Uppsala.
 29. Winsa, Birger. 2009. Pågående omvandling av det etniska sociokulturella kapitalet. In: Elenius, Lars & Lantto, Patrik & Enbuske, Matti (eds.). Fredens konsekvenser. Samhällsförändringar i norr efter 1809. (= Studier i norra Europas historia 7). Luleå: Luleå tekniska universitet, 119–128.
 30. Zalamans, Dennis. (unpublished). The next generation: A study of youths in five border towns. BEEGS, Södertörn University College.
 31. Zalamans, Dennis. 2002. Boundaries to communication. The case of Haparanda-Tornio and Valga-Valka. Licentiatuppsats. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
 32. Zalamans, Dennis. 2006. On the margin. Youth in Narva and Valga on the Estonian Border. In: Lundén, Thomas (ed.). Crossing the border: boundary relations in a changing Europe. (= Baltic and East European
 33. Studies 9). Södertörn University College, Eslöv – Gdansk: Gondolin , 103–116.
 34. INTERVIEWS
 35. Språkskolan-Kielikoulu, Haparanda: interview with principal Hjördis Lagnebäck Haparanda, September 3, 2009.
 36. Pajala kommun, Pajala: interview with municipal councillor Bengt Niska, September 2, 2009.
 37. Tornedalsskolan gymnasium, Haparanda: e-mail from principal John Waltari, August 7, 2009.
 38. Övertorneå kommun: telephone interview with municipal councillor Linda Ylivainio, August 20, 2009.