Max Stirner i Henrik Ibsen: dalecy i bliscy

Main Article Content

Lech Sokół

Abstract

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sokół, L. (2011). Max Stirner i Henrik Ibsen: dalecy i bliscy. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 315-326. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3667
Section
Articles

References

  1. Chmieliński, Maciej. 2006. Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo. Kraków: Księgarnia Akademicka.
  2. Eriksen, Thomas Hylland. 2004. Røtter og føtter. Identitet i en omskiftelig tid. Oslo: Aschehoug.
  3. Ibsen, Henrik. 2007. Henrik Ibsens Skrifter (t. 5, „Episk Brand, Brand, Peer Gynt”). (red. Vigdis Ystad). Oslo: Aschehoug.
  4. Kołakowski, Leszek & Pomian, Krzysztof (oprac. i wstęp). 1965. Filozofia egzystencjalna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  5. Stirner, Max. 1995. Jedyny i jego własność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Werner, Mateusz. 2009. Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
  7. Wiśniewska, Ewa. 1999. Recepcja „Peer Gynta”Henryka Ibsena w Polsce po roku 1945. (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Zenona Ciesielskiego). Uniwersytet Gdański.
  8. Ystad, Vigdis. 1996. ”– livets endeløse gåde”. Ibsens dikt og drama. Oslo: Aschehoug.
  9. Ystad, Vigdis. 2007. Henryk Ibsen jako myśliciel. W: Sibińska, Maria & Michniewicz-Veisland, Katarzyna (red.). Zamki na lodzie. Szkice o Ibsenie. Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 19–33.