Max Stirner i Henrik Ibsen: dalecy i bliscy
PDF (Język Polski)

Keywords

Peer Gynt
egoizm
nihilizm
Skuszanka Krystyna
Kołakowski Leszek
Nietzsche Friedrich
Kierkegaard Søren
Chmieliński Maciej
egoism
nihilism

How to Cite

Sokół, L. (2011). Max Stirner i Henrik Ibsen: dalecy i bliscy. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 315–326. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3667

Abstract

.
PDF (Język Polski)

References

Chmieliński, Maciej. 2006. Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Eriksen, Thomas Hylland. 2004. Røtter og føtter. Identitet i en omskiftelig tid. Oslo: Aschehoug.

Ibsen, Henrik. 2007. Henrik Ibsens Skrifter (t. 5, „Episk Brand, Brand, Peer Gynt”). (red. Vigdis Ystad). Oslo: Aschehoug.

Kołakowski, Leszek & Pomian, Krzysztof (oprac. i wstęp). 1965. Filozofia egzystencjalna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stirner, Max. 1995. Jedyny i jego własność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Werner, Mateusz. 2009. Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.

Wiśniewska, Ewa. 1999. Recepcja „Peer Gynta”Henryka Ibsena w Polsce po roku 1945. (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Zenona Ciesielskiego). Uniwersytet Gdański.

Ystad, Vigdis. 1996. ”– livets endeløse gåde”. Ibsens dikt og drama. Oslo: Aschehoug.

Ystad, Vigdis. 2007. Henryk Ibsen jako myśliciel. W: Sibińska, Maria & Michniewicz-Veisland, Katarzyna (red.). Zamki na lodzie. Szkice o Ibsenie. Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 19–33.